Autorzy

Trwa wczytywanie

Marian Tatarkiewicz

TATARKIEWICZ Marian Konstanty (6 XII 1875 Warszawa - 17 XII 1929 Warszawa), aktor, reżyser. Był synem - Stanisława T. i Leokadii z Thiessów, bratem -> Konstantego T. Po ukończeniu gimn. real­nego studiował przez pewien czas na Uniw. Jagiell.; potem wstąpił do Klasy Dykcji i Deklamacji przy Warsz. Tow. Muzycznym, którą ukończył w 1893. Na popisie absolwentów zwrócił uwagę krytyki uzdolnie­niem do ról charakterystycznych i komicznych. W 1893 zaangażowany do zespołu t. krak., do 1894 grał tam role epizodyczne, m.in. Maciusia ("Pan Benet"), Szmula ("Chłopi arystokraci"). 11 IX 1894 debiutował w WTR w roli Wróbelkowskiego ("Dom otwarty") i został zaangażowany do zespołu dramatu. Do 1919 występo­wał (gł. w T. Rozmaitości) w drugorzędnych rolach charakterystycznych i komicznych. Czasem także reży­serował, m.in. w 1907 baśń "Kniaź Popiel". 22 III 1915 mianowany został etatowym reżyserem dramatu i po­mocnikiem kierownika lit., A. Grzymały-Siedleckiego. Reżyserował wówczas m.in. "Księżniczkę Kasię", "Diogenesa z Synopy", "Pierścień miłosny", "Kwintet". W 1919- 21 pracował w T. Praskim (reżyserował tu m.in. "Zemstę", "Ich czworo"). W sez. 1921/22 i 1922/23 grał i niekiedy reżyserował w T. im. Bogusławskiego w Warszawie. 4 III 1923 obchodził na tej scenie jubileusz trzydziestolecia pracy scen. w roli Medarda ("W go­łębniku"). Grał m.in. Nosa ("Wesele"), Jurgę ("Spazmy modne"), Cydzika ("Harde dusze"), Wilhelma ("Walka motyli"), Stasia ("Na wakacjach"), Walusia ("Niewolnice z Pipidówki"), Filipa ("Dożywocie"). "Nikły, chudy, z dykcją szybką, niewyraźną, mógł grywać tylko epizody" - twierdził P. Owerłło.
Był autorem kilkunastu utworów dram., które na ogół były z powodzeniem wystawiane; do najbardziej znanych należały: "Królowa Bajka", "Kniaź Popiel", "W sie­ciach satyra", "Msza majowa". Wiele także tłumaczył dla sceny, m.in. "Orlątko". Od 1897 publikował utwory poe­tyckie i artykuły krytyczne, m.in. w "Ateneum", "Ty­godniku Ilustrowanym", "Świecie", "Gazecie Polskiej".
Bibl.: Album teatr. II s. 45 (il.), 92; Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Okręt s. 242, 392; Owerłło; EMTA 1893 nr 508, 1894 nr 537, 572, 1898 nr 40; Kur. warsz. 1923 nr 64; Pam. teatr. 1972 z. 1 (B. Berger); Scena pol. 1930 z. 1; Afisze, IS PAN; Simon: Bibliografia; Straus: Repertuar 1914-15, 1915-1916.
Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - Arch. m. Krakowa i woj. krak., Bibl. Nar. (Zakład Grafiki), IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji