Autorzy

Trwa wczytywanie

Hector Berlioz

Ur. 11 XII 1803, La Cote Saint Andre. Zm. 8 III 1869, Paryż.
Hektor Berlioz kształcił się w Konserwatorium Paryskim pod kierun­kiem Franciszka Lesueura i Antoniego Reichy. Młodzieńcze utwory z tego okresu - uwertura "Waverley", wg romansu Waltera Scotta, oraz 8 scen z "Fausta" Goethego - zapowiadały już późniejszy styl jego twórczości. Za kantatę "Sardanapal", opartą na poemacie Byrona, przy­znano mu Nagrodę Rzymską. Miłość do pięknej aktorki Henrietty Smithson, późniejszej żony kompozytora (z którą rozszedł się po kilku latach), znalazła odzwierciedlenie w "Symfonii fantastycznej" (1830). W 1834 powstaje symfonia "Harold w Italii", następnie symfonia z chó­rami "Romeo i Julia", "Symphonie funebre et triomphale" ("Symfonia żałobna i triumfalna"), wreszcie wielka opera "Benvenuto Cellini". Od 1845 życie Berlioza upływało na ciągłych podróżach artystycznych. Jako dyrygent własnych dzieł występował w Niemczech, Anglii, Austrii oraz w Rosji, gdzie przyjmowano go entuzjastycznie. W tym też czasie komponuje szereg dzieł o charakterze oratoryjnym, wśród nich słynne gigantyczne "Requiem", kantatę dramatyczną "Potępienie Fausta", oraz opery: "Trojanie" (wieczór 1. "Zdobycie Troi", wieczór 2. "Trojanie w Kar­taginie"), "Beatrycze i Benedykt". Pod koniec życia otrzymuje order Legii Honorowej, a francuska Akademia zalicza go w poczet swych człon­ków. Nazwisko Berlioza jest związane nierozerwalnie z rozwojem mu­zyki programowej. Jakkolwiek bowiem utwory o charakterze programowo-ilustracyjnym powstawały już o wiele dawniej, to jednak Berlioz był pierwszym kompozytorem, który zasadę programowości w muzyce wysunął jako świadomy postulat estetyczny, czemu dał wyraz w całej swej twórczości. Między innymi on właśnie jest na równi z Lisztem twórcą reprezentatywnej dla tego kierunku formy - poematu symfo­nicznego.
Berlioz to czołowy przedstawiciel francuskiej muzyki symfonicznej w epoce romantyzmu. Od strony środków techniki kompozytorskiej szczególnie wielkie zasługi położył w dziedzinie instrumentacji; rozbu­dował ogromnie aparat orkiestry i wzbogacił jego możliwości kolory­styczne. Na tych zdobyczach Berlioza, ujętych zresztą przezeń także w formę teoretycznego traktatu-podręcznika ("Traite" d'Instrumentation"), opierali się wielcy twórcy romantycznej symfoniki przez cały XIX w., aż do Mahlera i Ryszarda Straussa. Był też Berlioz utalentowanym publicystą i krytykiem muzycznym. Wydawałoby się, że skłonności teatralno-dramatyczne, tak wyraźnie zaznaczające się w symfonicznych dziełach Berlioza, powinny predestynować go szczególnie do twórczości operowej. Tymczasem nerw sceniczny jakoś zawodził kompozytora. Jego opery - "Benvenuto Cellini", "Trojanie" oraz "Beatrycze i Benedykt" - mimo znacznych walorów (zwłaszcza pierwszej) nie zyskały większego powodzenia. Zdobyła je natomiast nie pomyślana pierwotnie do scenicz­nych wykonań kantata "Potępienie Fausta".
Źródło: Przewodnik Operowy Józef Kański, PWM 1997

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji