Autorzy

Trwa wczytywanie

Claude Debussy

Ur. 22 VIII 1862, Saint-Germain-en-Laye. Zm. 25 III 1918, Paryż.
Claude Achille Debussy, główny twórca muzycznego impresjonizmu, śmiały burzyciel tradycyjnego systemu tonalnego i wielki odnowi­ciel francuskiej narodowej muzyki, kształcił się w Konserwatorium Paryskim u A. Marmontela (fortepian) i E. Guirauda (kompozycja). Odnosił poważne sukcesy jako pianista. W 1884 otrzymał Nagrodę Rzymską za kantatę "L'Entant prodigue" ("Syn marnotrawny"). Jeszcze w czasie studiów, będąc domowym pianistą Nadieżdy von Meck (protektorki Czajkowskiego), odbył Debussy podróż do Rosji, gdzie głębokie wrażenie wywarły na nim dzieła kompozytorów Po­tężnej Gromadki (zwłaszcza Musorgskiego) oraz rosyjska muzyka lu­dowa. Było to dlań zarazem pierwsze, choć pośrednie zetknięcie się z muzyką Wschodu.
W czasie 3-letniego pobytu we Włoszech zetknął się z Lisztem, Verdim, Leoncavallem, Boitem, a także przebywającymi tam młodymi artystami francuskimi. Nie pociągała Debussy'ego opera włoska, silnej natomiast inspiracji dostarczyły mu religijne utwory Palestriny i Orlanda di Lasso, słuchane w małym rzymskim kościółku Santa Maria dell'Anima. W okresie tym powstała suita orkiestralna z chórami "Printemps" ("Wiosna") oraz poemat liryczny na chór, sola i orkiestrę "La Damoiselle elue" ("Dziewa wybrana"). Ogromny wpływ na artystycz­ny rozwój Debussy'ego wywarła poezja symbolistów oraz rozwija­jące się żywo w tym właśnie czasie malarstwo impresjonistów. Stop­niowo poczęła się w jego umyśle kształtować idea skierowania twór­czości muzycznej na tory zbliżone do poezji i sztuk plastycznych, tak aby mogła ona stać się ,,malarstwem dźwiękowym", oddawać subtel­ne obrazy, ulotne wrażenia i nastroje. Pierwszym zwiastunem no­wego prądu, który zyskał sobie miano muzycznego impresjonizmu, stał się utwór symfoniczny Debussy'ego "Prelude a 1'apres-midi d'un faun" ("Popołudnie fauna", 1892). Ten sam kierunek reprezentują również dal­sze jego dzieła - zarówno sceniczne ("Peleas i Melizanda", "Męczeństwo św. Sebastiana"), jak symfoniczne ("Nokturny", "Morze", "Iberia" i in.) oraz fortepianowe (m. in. "24 preludia", "Radosna wyspa" i in.), w mniej­szym może stopniu kompozycje kameralne.
Źródło: Przewodnik Operowy Józef Kański, PWM 1997

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji