Artykuły

Złoty zegarek

Przyzwyczailiśmy się do pre­mier w teatrze poniedziałko­wym. To była właściwie żelazna reguła. Powtórzenia były zare­zerwowane na weekendy. "Zegarek" złamał tę regułę. Ale jest to przed­stawienie pod każdym względem wyjątkowe.

Powstało w 1961 roku i zostało utrwalone na taśmie filmowej podczas spektaklu pokazywanego NA ŻYWO. Już tylko nieliczni pamiętają ten heroiczny okres istnienia teat­ru telewizji - przeogromne napięcie, jakie towarzyszyło wszystkim aktorom i realizatorom. Spek­takl odbywał się - po okresie prób - przed kamerami ten jeden, jedyny raz i przepadał na zawsze. "Zegarek" - na szczęście - ocalał.

Warto o tym pamiętać, kiedy się patrzy na grę Antoniny Gordon-Góreckiej, a nade wszystko na Kazimierza Opalińskiego w roli starego zegarmistrza i śmiesznie młodego Tadeusza Łomnickiego. To dzieło sztuki aktorskiej, reży­serskiej i telewizyjnej - choć tak niepozorne w swoim zewnętrznym kształcie - to teraz wielka klasyka. Dlatego zostało powtórzone - przypomniane w cyklu Nasza kla­syka.

Kto raz widział ten spektakl - nig­dy go nie zapomni. To wielkie prze­życie dla każdego widza - oglądać i przeżywać na nowo dramat, który chyba wszyscy znają na pamięć. Stary zegarmistrz wyrzuca ulubio­nego czeladnika, posądzając go o kradzież cennego zegarka. Po la­tach tajemnica wyjaśnia się, ale nie­winnie oskarżony nie dochodzi bez­względnie swoich praw.

Każdy człowiek teatru z zapar­tym tchem obserwuje jak z zegarmistrzowską precyzją Tadeusz Łomnicki buduje swoją rolę - naj­pierw młodego chłopca, którym tar­ga strach i zmieszanie, a potem dojrzałego mężczyzny, powracającego pamięcią do minionych zda­rzeń - kiedy wreszcie dowiaduje się prawdy.

Jak wiele mówi sama jego twarz - wiele scen chciałoby się oglądać wielokrotnie i w zwolnionym tem­pie, by uchwycić wszystkie jej prze­miany, odczytać kryjące się za nimi myśli i emocje. To co się dzieje na ekranie bez słów jest tysiąc razy bar­dziej wymowne od toczących się dialogów. Wielka klasyka. Nie na wagę zło­ta. Bezcenna.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji