Artykuły

Ludzie, emocje

Sztukę piszę, ale obawiam się, że będzie nudna" - żalił się Czechow w liście do swojej przy­szłej żony Olgi Knipper. "Piszę nie sztukę, lecz gmatwaninę jakąś, wiele w niej występuje osób - kto wie, czy nie machnę na nią ręką" - zwierzał się w następnym liście, nie przeczuwając najwyraźniej, że tworzy arcydzieło.

"Trzy siostry" Czechowa na Małej Scenie Teatru Powszech­nego wyreżyserowała Agnieszka Glińska, uznana za jedną z naj­zdolniejszych reżyserek nowej ge­neracji. Na afiszu Powszechnego są dwa inne jej spektakle: monodramy "Jordan" i "Goła baba". W teatrze Ateneum możemy zoba­czyć jej "Korowód". Reżyserowa­ła też w Krakowie i w Łodzi.

Agnieszka Glińska starała się podejść do tekstu bardzo osobi­ście, nie sugerując się poprzed­nimi inscenizacjami. - Skupiłam się na bohaterach sztuki. Próbo­wałam wnikliwie je obserwować i właśnie przez nich dowiedzieć się czegoś więcej o świecie, w którym żyją - mówi.

Podkreśla, że sztuki Czechowa mają niezwykłą siłę mówienia o prostych ludziach, o prostych sprawach i o prostych emocjach.

- Czechow nie ma zamiaru wy­rażać sądów, oceniać. Raczej sta­wia znak zapytania: Jak żyć? Co z tym życiem zrobić?

Tytułowe trzy siostry grają: Ka­tarzyna Herman (Masza), Doro­ta Landowska (Olga) oraz stu­dentka IV roku Akademii Tea­tralnej - Anna Moskal (Irina). Wystąpią również: Agnieszka Krukówna, Sławomir Pacek, To­masz Sapryk, Piotr Machalica, Władysław Kowalski, Krzysztof Stroiński, Jacek Braciak, Piotr Kozłowski, Mirosława Dubrawska, Gustaw Lutkiewicz, Jaro­sław Gruda i Michał Zieliński. W spektaklu wykorzystano przekład Artura Sandauera. Au­torką scenografii jest Magda Ma­ciejewska. Premiera odbędzie się w piątek na Małej Scenie Teatru Powszechnego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji