Artykuły

Warszawa. Forum Polskiego Teatru 2009

20 i 21 grudnia odbędzie się Forum Polskiego Teatru 2009 pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Forum obradować będzie w Audytorium S. Dembego Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości 213. Wstep 100 zł.

Intencją Organizatorów Forum jest stworzenie warunków do możliwie jak najszerszej, otwartej dyskusji. Dlatego też osoby występujące w ramach poszczególnych paneli będą niejako inicjować poszczególne tematy w swoich 10-15-minutowych wystąpieniach. W toczącej się następnie dyskusji, na którą przeznaczamy gros czasu, będą mogli wziąć udział wszyscy obecni.

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Związek Artystów Scen Polskich i Unia Polskich Teatrów wspólnie wystąpiły z propozycją zwołania Forum Polskiego Teatru 2009. Spotkanie teatralnych środowisk twórczych, menedżerów oraz przedstawicieli samorządów ma na celu zdiagnozowanie stanu teatru polskiego, ocenę autoreformy, która oddolnie była wprowadzana w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a także zwrócenie uwagi na obecne i przewidywane potrzeby związane z twórczością teatralną.

Forum daje także szansę na rzetelny dialog z ekonomistami i prawnikami, z którymi dzielimy przekonanie o potrzebie uporządkowania i zreformowania otoczenia prawno-finansowego instytucji kultury. Mamy nadzieję na znalezienie wspólnego, zrozumiałego dla obu stron języka tych rozmów.

Wrześniowy Kongres Kultury Polskiej wzbudził w środowisku teatralnym ostrożny optymizm, ale równocześnie pozostawił uczucie niedosytu i niepokoju. Optymizm wiąże się z deklaracjami, które ostatniego dnia Kongresu złożył minister Michał Boni i minister Bogdan Zdrojewski. Niepokój budzą przedstawione przez ekonomistów kierunki zmian, które w ich mniemaniu należy wprowadzić w prawno-finansowo-organizacyjnym otoczeniu życia teatralnego w Polsce.

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego daje szansę na to, że dorobek Forum Polskiego Teatru 2009 uzupełni pokongresowy raport o stanie kultury polskiej.

***

PROGRAM

Niedziela, 20 grudnia

14:00 - 14:30 Rozpoczęcie Forum - powitanie uczestników.

14:30 - 18:30 Ustrój i system finansowania teatrów - obecny stan prawny i założenia reformy. Moderator: Paweł Dangel (Allianz). Uczestnicy: Sławomira Łozińska, Maciej Nowak, Krzysztof Torończyk, Hanna Trzeciak

18:30 - 18:45 Paweł Dobrzycki: Infrastruktura teatrów oraz inwestycje

19:00 Kolacja

Poniedziałek, 21 grudnia

10:00 - 12:50 [Teatr jako instytucja.] Organizator, dyrektor, reżyser, aktor, w teatrze instytucjonalnym. Moderator: Waldemar Dąbrowski. Uczestnicy: Maciej Englert, Maria Mielnikow-Krawczyk, Joanna Szczepkowska

12 50 - 13:15 Prof. Barbara Osterloff: Szkoły teatralne

13:15 - 14:30 Obiad

14:30 - 17:00 Teatry publiczne, teatry niepubliczne, modele teatrów w Unii Europejskiej Moderator: Andrzej Jonas. Uczestnicy: Izabella Cywińska, Krystyna Janda, Bartosz Szydłowski, Piotr Tomaszuk

17:00 - 18:10 Sesja podsumowująca: Prezentacja wyników poszczególnych grup dyskusyjnych

18:10 - 18:30 Wystąpienie Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Około 19:00 Zakończenie forum

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji