Artykuły

Lublin. Julia Hartwig honorową obywatelką?

Radni będą głosować nad projektem uchwały na październikowej sesji rady miasta. Szansę na tytuł honorowego obywatela Lublina poza poetką Julią Hartwig [na zdjęciu] ma kompozytor Andrzej Nikodemowicz i znana głównie z przyjaźni z Karolem Wojtyłą Wanda Półtawska.

Tytuł honorowego obywatela Lublina jest przyznawany przede wszystkim osobom związanym z miastem. Julia Hartwig, jedna z najwybitniejszych polskich poetek, urodziła się w Lublinie, tutaj skończyła gimnazjum im. Unii Lubelskiej i pisała swoje pierwsze wiersze. - Lublin należy do bardzo intymnego zakątka mojej biografii - tak Julia Hartwig mówiła w 2006 roku na łamach "Gazety". W wierszu "Elegia lubelska" z tomu "Nie ma odpowiedzi" autorka pochyla się nad wspomnieniem o nieistniejącym już wielokulturowym mieście swojego dzieciństwa, gdzie obok siebie leżała ikona i obrazek z Jezusem, a w dzielnicy żydowskiej słychać było okrzyki "w niezrozumiałym języku/które cichną nagle w piątkowe wieczory/kiedy przez okna połyskują światła zapalonych świec". - Wielu poetów czerpie swą siłę z zasobów dzieciństwa, ja nie umiałam chyba ich spożytkować. Z czasem jednak dokonała się we mnie jakby mitologizacja Lublina - w ten sposób o swoim rodzinnym mieście poetka mówiła w rozmowie z Markiem Radziwonem.

Honorowe obywatelstwo dla Julii Hartwig byłoby także symbolicznym podkreśleniem znaczenia jej rodziny. Ojciec Julii Ludwik Hartwig przyjechał ze swoją rodziną do Lublina w 1921 roku i założył zakład fotograficzny przy ul. Namiestnikowskiej (dziś Narutowicza). Chętnie fotografował też widoki Lublina i aktorów grających w Teatrze Miejskim. Brat Julii Edward Hartwig był jednym z najbardziej znanych polskich artystów fotografików. W tym roku mija stulecie od jego urodzin.

Kandydaturę Julii Hartwig pozytywnie zaopiniował Konwent Honorowy Wyróżnień Miasta Lublin, w którym są aktualny prezydent miasta i jego poprzednicy, przewodniczący rady miasta oraz przewodniczący kolegium rektorów uczelni publicznych Lublina.

Nad prezydenckim projektem uchwały w sprawie nadania poetce honorowego obywatelstwa Lublina 15 października będą głosować miejscy radni. - Wszystko jest teraz w rękach rady miasta, ale jestem głęboko przekonana, że będą za uhonorowaniem Julii Hartwig - uważa Iwona Haponiuk, dyrektorka kancelarii prezydenta Lublina.

Poetka wie o tej propozycji. Osobiście rozmawiał z nią na ten temat Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie poetce honorowego obywatelstwa. - Mówiła, że będzie szczęśliwa, jeśli dostanie ten tytuł. Obiecała, że przyjedzie do Lublina - mówi "Gazecie" Tomasz Pietrasiewicz.

Zaznacza, że Teatr NN od blisko pięciu lat zabiega o nadanie Julii Hartwig honorowego obywatelstwa Lublina. Z tą samą inicjatywą w 2006 roku wystąpił lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Jeśli radni miejscy w październiku przyjmą projekt uchwały w tej sprawie, to uroczystość nadania poetce tytułu honorowego obywatelstwa odbędzie się jeszcze w październiku w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Wydarzenie będzie połączone z wręczeniem poetce "Kamienia", czyli nagrody festiwalu Miasto Poezji organizowanego przez Teatr NN. Jej pierwszym laureatem był poeta Ryszard Krynicki. Teatr NN z tej okazji wyda także okolicznościowy tomik poezji, w którym znajdą się wiersze Julii Hartwig o Lublinie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji