Artykuły

"Czarownice z Salem" - najlepszym spektaklem roku

Podsumowanie plebiscytu telewidzów za 1979 r.

Końcowym akcentem ogólnopolskiego plebiscy­tu "wybieramy najlep­szy spektakl teatru TV - roku 1979", zorganizowane­go już po raz dziesiąty przez redakcję "Tygodnika Kulturalnego" i Towarzy­stwo Wiedzy Powszechnej, była w niedzielę 30.III. uroczystość wręczenia wy­różnień i nagród laureatom i uczestnikom.

Nadesłano ponad 24 tys. gło­sów - przeszło 3 tys. więcej niż w poprzednim plebiscycie. Najwięcej telewidzów uznało za najlepszy w ub. r. spek­takl teatru telewizyjnego "Czarownice z Salem" Arthu­ra {#au#7}Millera{/#} w reżyserii Zyg­munta Hübnera, któremu wręczono medal pamiątkowy wg projektu artysty-plastyka Stanisława Sikory. Wszyscy pozostali współtwórcy wyróż­nionego spektaklu otrzymali miniatury tego medalu i dy­plomy.

Uroczystość, zorganizowana w siedzibie NK ZSL, zgroma­dziła również przedstawicieli Klubów Miłośników Teatru Telewizji, które wyróżniły się najbardziej w propagowaniu "Melpomeny z małego ekra­nu", organizując zbiorowe oglądanie przedstawień, dysku­sje na temat poszczególnych sztuk itp.

Wyróżniającym się w ple­biscycie placówkom przyzna­no nagrody rzeczowe, w tym telewizor kolorowy, magneto­fony, rzutniki z kompletami przezroczy, reprodukcje dzieł malarskich itp. Przyznano też 26 nagród indywidualnych - w postaci wycieczek do Bu­dapesztu - działaczom kultu­ralnym najbardziej zasłużo­nym w pracy z Klubami Mi­łośników Teatru TV.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji