Artykuły

Teatr TV. Mikołaj Gogol. Martwe dusze

W cyklu prezentacji sylwe­tek wybitnych, nieżyjących już aktorów przypomniany zo­stanie Tadeusz Fijewski w jednej z telewizyjnych ról wybranej z jego bogatego do­robku artystycznego. Zobaczy­my arcydzieło literatury rosyj­skiej - "Martwe dusze" Mi­kołaja Gogoła. Premiera tego spektaklu w reżyserii Zyg­munta Hübnera odbyła się na małym ekranie w 1966 roku.

Tadeusz Fijewski karierę swą rozpoczął w 1921 roku jako statysta w "Chorym z urojenia" Moliera. Główna rolę grał wówczas Aleksander Zelwerowicz (na jubileusz 50-lecia swej pracy artystycznej Fijewski powrócił do tej sztu­ki, odtwarzając tym razem główną rolę). I tak zaczęła się przygoda młodego aktora z teatrem i filmem. W ciągu swej pracy aktorskiej zagrał aż w 32 filmach, miedzy in­nymi w "Ulicy granicznej", "Nikodemie Dyzmie", w "Ka­peluszu pana Anatola", "Żoł­nierzu królowej Madagaska­ru", "Pętli". W ostatnich latach ten wy­bitny aktor zapisał się w pa­mięci widzów jako Kuba w "Chłopach", stary Łuczak w "Nocach i dniach" oraz nie­zapomniany Rzecki w kino­wej wersji "Lalki" Prusa. W sztukach teatralnych Fijewski stworzył również wiele wspa­niałych kreacji takich jak: Gogo w "Czekając na Godota" Becketta, Twardosz w "Dożywociu" Fredry, Chlestakow w "Rewizorze" i Pluszkin w "Martwych duszach" Gogola.

Rolę Pluszkina zagrał równiez Tadeusz Fijewski w Teatrze Telewizji. Jego Pluszkin to prawdziwe studium skąp­stwa, dziwactwa, małostko­wości doprowadzonych do ab­surdu. Postać groteskowo ko­miczna czy też raczej tragiczno-komiczna, a może i obie jednocześnie? Adaptacja tele­wizyjna oddaje nie tylko treść utworu, ale również atmosfe­rę carskiej Rosji z jej galerią ludzkich typów i wynaturze­niami społeczno-administracyjnymi.

"Martwe dusze" w tak zna­komitej obsadzie: T. Fijew­ski (Pluszkin). T. Łomnicki (Cziczkow), Z. Mrożewski (Maniłow), M. Czechowicz (Sobakiewicz), I. Horecka (Koroboczka). Z, Maklakiewicz (Nozdrjow), W. Rajewski (prezes sądu) i inni - były niewąt­pliwie wydarzeniem w Teatrze Telewizji. Dziś spektakl ten stał się zapisem historycz­nym ze względu na grę Ta­deusza Fijewskiego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji