Artykuły

Katowice. Ambasadorowie Polszczyzny

Tytuł "Ambasadora Polszczyzny", który będzie przyznawany za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny, ustanowiła Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jak poinformował przewodniczący kapituły tytułu, prof. Andrzej Markowski, godność ta będzie nadawana w pięciu kategoriach: Ambasadora Polszczyzny w Mowie, Ambasadora Polszczyzny w Piśmie, Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju, Młodego Ambasadora Polszczyzny oraz Ambasadora Polszczyzny Regionalnej.

Kapitułę wyłoniła ze swojego grona oraz osób zaproszonych doń z zewnątrz Rada Języka Polskiego. Tytuł Ambasadora Polszczyzny poza Granicami przyznaje marszałek Senatu RP, po konsultacji z kapitułą. Gala, podczas której tytuły Ambasadora Polszczyzny zostaną nadane kilkunastu laureatom, odbędzie się 10 listopada w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Ambasadorami Polszczyzny w Mowie zostaną wówczas: abp Tadeusz Gocłowski za wystąpienia odznaczające się bardzo dobrą polszczyzną oraz zwięzłością i prostotą, prof. Franciszek Ziejka - w uznaniu jego wybitnego talentu oratorskiego - oraz red. Grażyna Wrońska-Walczak za radiowe audycje z cyklu "Język na zakręcie".

Tytuły Ambasadora Polszczyzny w Piśmie otrzymają: felietonista Jacek Fedorowicz za teksty poruszające często problematykę kultury języka i sprawności porozumiewania się, prozaik i dramaturg Janusz Głowacki (na zdjęciu) - m.in. za umiejętność swobodnego posługiwania się różnymi stylami polszczyzny, a także prof. Andrzej Szczeklik - za język pozwalający na poruszanie w twórczości problemów egzystencjalnych w sposób prosty, lecz wrażliwy i pełen humanizmu.

Godność Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju kapituła przyznała: prof. Yi Lijun - tłumaczce i badaczce literatury polskiej kierującej Katedrą Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych; prof. Barbarze Rzyski, popularyzującej polską historię, kulturę i język w Brazylii oraz dr Annie Barańczak, zarażającej polszczyzną swoich studentów w Uniwersytecie Harvarda.

Młodym Ambasadorem Polszczyzny mogą zostać osoby przed 35. rokiem życia. Tytuły te zostaną nadane: red. Bartłomiejowi Chacińskiemu, publicyście zajmującemu się m.in. współczesnym językiem młodzieżowym, poecie i prozaikowi Jackowi Dehnelowi za elegancką formę językową oraz aktorowi Maciejowi Stuhrowi za umiejętność świadomego i niezwykle sprawnego posługiwania się językiem, m.in. w parodiach.

Wśród Ambasadorów Polszczyzny Regionalnej znajdą się: prof. Dorota Simonides badająca od lat kulturę i język Śląska, radiowiec i scenarzysta Juliusz Kubel popularyzujący gwarę poznańską, a także podhalański zespół Trebunie Tutki - za autentyzm gwary, którą autorzy umiejętnie przekazują treści tak tradycyjne, jak i współczesne.

Kapituła postanowiła też przyznać tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny pisarzowi Tadeuszowi Konwickiemu - "w uznaniu jego zasług dla polskiej literatury, a zwłaszcza dla ożywionej duchem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wrażliwości i świadomości językowej kilku pokoleń Polaków".

Według członków Rady Języka Polskiego, wskazanie - poprzez nadanie godności Ambasadora Polszczyzny - dobrych wzorców może okazać się skuteczną formą upowszechniania wśród Polaków świadomości, że język ojczysty jest istotną wartością, którą należy pielęgnować.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji