Artykuły

Nie doradzali, bo...

Dokładnie 30 czerwca kończy się dwuletnia kadencja Rady Programowo - Artystycznej Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego, do której wiosną 2006 roku powołano pięć osób, wśród nich Jerzego Bończaka i Krzysztofa Miklaszewskiego. Członkowie rady oceniali m.in. propozycje repertuarowe, a ich głos miał zawsze charakter doradczy. Rada w pełnym składzie nie spotkała się jeszcze z urzędującym prezydentem miasta - czytamy w Temi.

Obowiązek powołania rady programowo - artystycznej teatru wynika z zapisów w statucie. Radę powołuje dyrektor teatru i on decyduje o jej składzie. Jak mówi Grażyna Nowak, pełniąca obowiązki dyrektora tarnowskiej sceny, kształt rady zmieniał się wielokrotnie. - Rada programowo - artystyczna istnieje w naszym teatrze od wielu lat, ale w różnym kształcie i składzie. Były rady, w skład których wchodzili przedstawiciele pracowników teatru, związków zawodowych, a także przedstawiciele tarnowskich radnych -wyjaśnia. - Sam zapis o powołaniu takiej rady jest bardzo ogólny. Kształt rady, dobór osób, które wejdą w jej skład, zależy od intencji dyrektora teatru i władz miasta, ponieważ teatr jest instytucją miejską.

Obecna Rada Programowo - Artystyczna Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego została powołana 19 maja 2006 roku. Dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru był wtedy Wojciech Markiewicz. - Zarówno moje oczekiwania, jak i ówczesnego prezydenta Tarnowa były takie, by była to rada składająca się z ekspertów. Dlatego powołałem do rady autorytety w dziedzinie teatru - teoretyków i praktyków - mówi były dyrektor.

Radę tworzą: Jan Polewka (reżyser, scenograf, wieloletni dyrektor Teatru Groteska w Krakowie), Krzysztof Miklaszewski (scenarzysta, reżyser, dokumentalista twórczości Tadeusza Kantora), Jerzy Bończak (aktor, reżyser), Tadeusz Nyczek (krytyk literacki, teatralny) i Janusz Majcherek (krytyk teatralny). W takim kształcie rada działa do końca czerwca bieżącego roku, co wynika z podpisanych zobowiązań. Każdy z członków rady otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500 złotych rocznie (brutto). O nowym składzie zadecyduje dyrektor tarnowskiej sceny, którego poznamy początkiem lipca.

Przewodniczącym rady jest zwyczajowo dyrektor teatru, a wszelkie opinie osób tworzących radę mają charakter doradczy. Dwa razy w ciągu roku odbywały się spotkania rady programowo - artystycznej w pełnym składzie. - Członkowie rady opiniują scenariusze i repertuar teatru. Oprócz spotkań całej rady, osoby ją tworzące przyjeżdżają do Tarnowa w innym czasie lub przy okazji premier. Komunikujemy się na różne sposoby, oczywiście także telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie spotkania rady są protokołowane, także wszystkie opinie członkowie przekazują na piśmie. Dyrektor Markiewicz korzystał z pomocy rady do końca ubiegłego roku, a od stycznia ja prowadzę konsultacje i rozmowy - mówi Grażyna Nowak.

- Rada programowo - artystyczna jest organem doradczym, jej ustalenia nie są dla dyrektora zobowiązujące. Zadaniem rady było ocenianie propozycji repertuarowych, samego repertuaru i ewentualnych zmian, czytanie i recenzowanie scenariuszy, które miały być realizowane w teatrze. Nie zawsze był to zgodny chór - dodaje Wojciech Markiewicz.

Były dyrektor tarnowskiej sceny przyznaje, że powołując takie a nie inne osoby do rady, chciał je w ten sposób pozyskać dla miasta. Dlatego też członkowie rady bywali w Tarnowie nie tylko przy okazji posiedzeń i ważniejszych premier, ale sami przygotowywali spektakle dla tarnowskiej publiczności.

Rada w obecnym składzie powołana została w maju 2006 roku i spotykała się z ówczesnym prezydentem Tarnowa Mieczysławem Bieniem. Obecny prezydent Ryszard Ścigała nie miał jeszcze okazji do spotkania z całą radą. - Prezydent do tej pory nie spotkał się z radą, bo nie otrzymał takiego zaproszenia. Jeśli je otrzyma, to oczywiście jest gotowy wziąć udział w takim spotkaniu - powiedziała nam Agnieszka Borzęcka, rzecznik prasowa prezydenta Tarnowa.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji