Artykuły

Gdynia. Werdykt Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

Poniżej zamieszczamy werdykt Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, której laureatką została Magda Fertacz za sztukę "Trash Story".

Werdykt z dnia 20 maja 2008 roku

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Sugiera, Jan Ciechowicz, Jacek Kopciński, Jacek Sieradzki, Jerzy Stuhr oraz Zbigniew Majchrowski (przewodniczący), po zapoznaniu się z 29 utworami wyłonionymi przez Komisję Artystyczną, pragnie na wstępie podkreślić ogólnie wysoki poziom dramatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i wyrazić uznanie dla autorów za ambitne, odważne i udane podjęcie najważniejszych, najbardziej palących, często dotkliwych tematów współczesności i nadanie im artystycznego wyrazu.

Kapituła pragnie podkreślić, że w ostatecznej ocenie utworów nominowanych do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej nie kierowała się wrażeniami wyniesionymi z publicznych czytań-pokazów, nie brała też pod uwagę nowszych wersji tekstów, poprawionych przez autorów. Podstawą dyskusji i werdyktu były utwory w kształcie nadesłanym na konkurs (styczeń 2008).

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 kwietnia, po wielogodzinnej debacie Kapituła postanowiła nominować do Nagrody pięć sztuk. W porządku alfabetycznym tytułu są to:

"Biały Dmuchawiec" Mateusza Pakuły

"Cukier Stanik" Zyty Rudzkiej

"Moja wina" Marka Pruchniewskiego

"Nasza klasa" Tadeusza Słobodzianka

"Trash Story" Magdy Fertacz

Każdy z tych utworów wzbudza uznanie sobie właściwymi, odmiennymi walorami.

"Biały Dmuchawiec" zwraca uwagę wyczuciem formy i słuchem literackim, wyróżnia się bardzo ciekawymi zabiegami językowymi, zaskakującą grą z wyobraźnią, pomysłowym spożytkowaniem rozmaitych konwencji: kodów kultury wysublimowanej i klisz kultury masowej.

"Cukier Stanik" przynosi oryginalne, elegijno-balladowe podjęcie tematu transformacji społecznej z osobliwej, kameralnej perspektywy. Sztukę cechuje wrażliwość na detal obyczajowy, klimat miejsca, intymną aurę międzyludzkich kontaktów.

"Moja wina" to odważna i jednocześnie subtelna sztuka, w której Autor zachowuje szlachetną powściągliwość w kameralnym podjęciu wyjątkowo drastycznego tematu, a wyrazistym nawiązaniem do Klątwy Stanisława Wyspiańskiego stwarza teatrowi szansę powrotu do klasycznego konfliktu dramatycznego.

"Nasza klasa" to panoramiczne, obejmujące całe stulecie, a jednocześnie porażające życiowym konkretem przedstawienie losów społeczności polsko-żydowskiej w przejrzystej formie dramatu epickiego.

"Trash Story" zaciekawia poetycką refleksją na temat stanu ducha współczesnych ludzi z ich nieoswojonymi traumami; Autorka umiejętnie splata kilka tematów i planów, słania do pytań o ciągłość doświadczenia historycznego i do podjęcia próby uporządkowania zbiorowej pamięci. Jej sztuka prowokuje do przemyśleń i przewartościowań, sprzyja reinterpretacji pokutujących mitów "bohaterstwa" czy tradycyjnych ról społecznych.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nominowanym Autorom.

Wybór jednej sztuki - kandydatki do Nagrody nie był łatwy i oczywisty. Za utwór najbardziej oryginalny, wielowarstwowy, a zarazem stanowiący bardzo ciekawe wyzwanie inscenizacyjne dla twórców teatru Kapituła uznała sztukę Magdy Fertacz "Trash Story".

Będziemy zaszczyceni, jeśli Pan Prezydent zechce przyznać pierwszą w historii Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną wskazanej przez nas sztuce.

Gdynia, 20 maja 2008

Zbigniew Majchrowski

Anna Augustynowicz

Jan Ciechowicz

Jacek Kopciński

Jerzy Stuhr

Małgorzata Sugiera

Jacek Sieradzki z powodu poważnej kontuzji był nieobecny na gdyńskim posiedzeniu Kapituły rozstrzygającym o wyniku konkursu o GND, ale pisemnie wskazał na sztukę Magdy Fertacz.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji