Artykuły

Lublin. List Grzegorza Kwiecińskiego w sprawie konkursu w Teatrze im. Andersena

Kandydat na dyrektora Teatru im. Andersena Grzegorz Kwieciński przesłał do redakcji e-teatru list z zastrzeżeniami do sposobu przeprowadzenia konkursu.

W związku z przeprowadzonym w dniu 11 czerwca 2007 roku drugim etapem konkursu na kandydata na dyrektora Teatru im. Andersena w Lublinie oświadczam co następuje :

1/ nie zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Prezydenta Włodzimierza Wysockiego , że "Dyrektora Teatru Andersena nie wybrano ponieważ Komisja uznała ,że przedstawione programy nie dość konkretnie i szczegółowo prezentowały organizację i program teatru ."

UZASADNIENIE

(...)

B/ w trakcie ponad godzinnej rozmowy wyjaśniałem Komisji szczegóły mojego programu, a właściwie przedstawiałem go, odnosząc wrażenie, że Komisja nie była przygotowana do rozmowy ponieważ nie zapoznała się z dokumentami , które nadesłałem. Pan Prezydent nie był świadomy nawet tego, że mój autorski Teatr Ognia i Papieru wywodzi się z Lublina. Byłem zmuszony sięgnąć do mojej nadesłanej do Urzędu teczki aby przedstawić Panu Prezydentowi wyciąg ze Słownika Wiedzy o Teatrze na temat mojej działalności. Dokument odnaleziono z nerwową trudnością . (...)

C /W związku z tym, że Komisja nie zapoznała się z moją "teczką" rozmowa obfitowała w żenujące i absurdalne sekwencje. Jeden z członków komisji nie potrafił sformułować w sposób konkretny i poprawny pytań skierowanych do mnie , a kolejny był agresywny.

D/ Uprzejmie proszę pozostałych kandydatów o podanie swoich programów do publicznej wiadomości.

2/ Nie zgadzam się z formą i terminem przeprowadzenia rozmowy konkursowej.

UZASADNIENIE

A/ moje wypowiedzi były nagrywane bez mojej zgody przez jednego z przedstawicieli Urzędu Miasta Lublina.

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie nagrania do publicznej wiadomości.

B/ Pytania w dużej części były zadawane w sposób chaotyczny. Byłem zmuszony pomagać pytającym, zadawanymi przeze mnie pytaniami pomocniczymi.

C/ Rozmowa konkursowa była przeprowadzona w dniu rozpoczynającego się w Lublinie Festiwalu "Sąsiedzi" , którego dyrektorem jest uczestnik konkursu Witold Mazurkiewicz.

Festiwal jest dotowany przez Urząd Miasta. Data przeprowadzonych rozmów oraz zaangażowanie Miasta w finansowanie Festiwalu może wzbudzać wątpliwości co do rzetelności konkursu i intencji Samorządu.

D/ Członkowie Komisji w trakcie przerwy w rozmowach prowadzili poufne rozmowy z moim kontrkandydatem - Witoldem Mazurkiewiczem.

E/ Określone Regulaminem Konkursu Jawne Głosowanie wymusza na podległych urzędnikach oddanie głosu zgodnego z wolą zwierzchnika.

Grzegorz Kwieciński.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji