Artykuły

Współczesna baśń

"Czerwony szalik" to przedstawienie, którym wro­cławski Teatr Współczesny roz­poczyna nowy sezon teatralny. Autorem sztuki jest Jacek Papis, absolwent wydziału reży­serskiego krakowskiej PWST i wydziału Wiedzy o Teatrze war­szawskiej PWST. Inspiracją do napisania "Czerwonego szalika" była dla niego słynna bajka o Czerwonym Kapturku i opowiadanie Angeli Carter "Towarzystwo wil­ków".

- Zdecydo­wałam się, że będę szukała całkiem no­wych tek­stów i takim jest właśnie "Czerwony szalik" - twierdzi Krystyna Meissner, dyrektor wrocławskiego Teatru Współczesnego.

Premiera była przewidziana na zakończenie poprzedniego sezonu. Niestety, młody reży­ser, przyjaciel Papisa, któremu powierzono pracę nad tekstem, nie poradził sobie z tym zada­niem i poprosił o pomoc zespół teatru.

Sztuka jest, jak twierdzi dy­rektor Meissner żartem scenicznym. Papis miesza w tym dra­macie rozmaite gatunki, style i konwencje. Jest tutaj miejsce na pastisz i parodię. Papis bawi się rozmaitymi konwencjami: są w tej sztuce elementy typo­we dla bajki, dramatu reali­stycznego, rytualnego, a nawet spektaklu muzycznego.

W przedstawieniu zobaczymy nowych aktorów Teatru Współ­czesnego. W rolę Córki wcieli się Dorota Abbe, absolwentka łódzkiej szkoły filmowej.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji