Artykuły

Maja Komorowska w "Wizycie starszej pani" Dürrenmatta

Premiera sztuki "Wizyta starszej pani. Tragiczna kome­dia w trzech aktach." szwajcar­skiego dramatopisarza i proza­ika Friedricha {#au#20}Dürrenmatta{/#} od­będzie się w sobotę na scenie Teatru Współczesnego. Reżyse­rem spektaklu jest Wojciech Adamczyk, występują m.in. Maja Komorowska (w roli tytu­łowej), Grzegorz Wons, Wie­sław Michnikowski, Marek Bargiełowski, Bronisław Paw­lik i Henryk Bista.

- Sztuka porusza fundamen­talny dla naszego świata pro­blem przestrzegania wyższych wartości. Jeżeli moralność czy sprawiedliwość są pojęciami do­wolnie wykorzystywanymi w zależności od potrzeb lub po­mijanymi, gdy są niepotrzebne, wtedy zagrożone jest coś co, można nazwać cywilizacją euro­pejską - powiedzał "Życiu" re­żyser przedstawienia.

"Wizyta starszej pani" opo­wiada historię pewnego zban­krutowanego miasteczka. Po la­tach powraca do niego dawna mieszkanka - obecnie najbogat­sza kobieta świata. Ofiarowuje miastu miliard, oczekując w za­mian sprawiedliwości.

- Zrobiłem przedstawienie dowodzące, że moralności nie można sprzedawać za pienią­dze. Wydaje mi się, że jest to te­mat, który szczególnie w cza­sach, gdy wartości duchowe tra­cą swój prymat na korzyść war­tości materialnych, jest niezwy­kle aktualny - dodał Wojciech Adamczyk.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji