Artykuły

Ponowne zaproszenie do Aldwych Theatre

Pobyt Teatru Starego w Londynie dobiega końca i można pozwolić sobie na pierwsze, choć jeszcze ogólne, oceny. Nie ulega wątpliwości, że sukces odniesio­ny przez krakowskich artystów jest wyjątkowy. Pomijając już pochlebne recenzje, o powodzeniu tym świadczy fakt, że miejsca na wszystkie spektakle zostały wykupione w 100 procentach. Dodaj­my, że sala Aldwych Theatre li­czy 1000 miejsc. Nasi aktorzy przyjmują stale gratulacje od wie­lu znanych artystów angielskich.

Spotkanie z Andrzejem Wajdą, które odbyło się w Instytucie Kul­tury Polskiej, stało się poważnym wydarzeniem w świecie kultural­nym Londynu. Licząca 100 miejsc sala z trudem mogła pomieścić ponad 150 osób, zainteresowanych nie tylko polskim seansem, ale polską sztuką, polską kulturą w ogóle. Spotkanie to jako niezwy­kle ciekawe, relacjonował "The Guardian". Dyrektor generalny British Council - sir John Henniker podejmował naszych arty­stów obiadem, w którym udział wziął również ambasador PRL w Londynie - Artur Starewicz z małżonką.

O tym, jak wielkie uznanie zdo­był Teatr Stary świadczyć może fakt, że dyrektor Światowego Se­zonu Teatralnego - sir Peter Daubeny, wystosował telegramy gratulacyjne na ręce ministra kul­tury i sztuki - Stanisława Wroń­skiego, reżysera spektaklu An­drzeja Wajdy oraz dyrektora Tea­tru Starego - Jana P. {#os#}Gawlika{/#}. Peter Daubeny postanowił rów­nież zaprosić krakowski Teatr Stary do Londynu na X Ju­bileuszowy Światowy Sezon Tea­tralny, który będzie rodzajem re­trospektywy najlepszych spekta­kli zaprezentowanych w Aldwych Theatre od roku 1964, kiedy to odbył się pierwszy "sezon".

Wyróżnienie to najlepiej chyba dowodzi ogromnego artystycznego sukcesu w mieście, gdzie dość tru­dno o powszechne uznanie wśród krytyków i publiczności.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji