Artykuły

Kraj. Rusza program MKiDN "Kultura w sieci"

Program ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Kultura w sieci" zakłada wsparcie dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Resort kultury w komunikacie przesłanym w piątek PAP podał ogłoszone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Wyjaśniono, że "Kultura w sieci" to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w internecie.

Jak podano budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia. Resort wskazał, że uruchomienie programu "Kultura w sieci" jest możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

"W twórczość artystyczną z definicji wpisany jest kontakt twórcy z odbiorcą, z publicznością. Odbiorca jest artyście niezbędny. W wielu wymiarach - artystycznym, społecznym, ekonomicznym. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowodowała, że część artystów została pozbawiona bezpośredniej relacji ze swoją publicznością. Lukę tę jednak natychmiast zaczęły wypełniać media, przede wszystkim Internet i media społecznościowe, dzięki którym artyści komunikują się ze swoimi widzami, ale też docierają do nowych odbiorców" - mówi cytowany w komunikacie minister kultury prof. Piotr Gliński.

Poinformował on również, że program "Kultura w sieci" ma służyć wzmocnieniu oferty naszych twórców w internecie, zmianie lub rozszerzeniu form upowszechniania ich twórczości o obecność w mediach elektronicznych. Z finansowania mogą skorzystać zarówno sami artyści, jak i organizacje pozarządowe oraz prywatne i samorządowe instytucje kultury".

Z komunikatu dowiadujemy się, że program składa się z dwóch elementów - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. "Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów. O dotację z programu NCK mogą się starać organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Z tej formy dofinansowania wyłączone są instytucje narodowe, instytucje prowadzone lub współprowadzone przez MKiDN, szkoły i uczelnie artystyczne" - czytamy.

Łączny budżet programu "Kultura w sieci" wynosi 20 mln zł. 5 mln zostanie przeznaczonych na stypendia dla artystów, 15 mln - dla instytucji i organizacji. Wnioski w programie będzie można składać do 20 kwietnia.

Program "Kultura w Sieci" to element Tarczy Antykryzysowej dla kultury. To pierwszy z programów dotacyjnych zapowiadanych przez wicepremiera i ministra kultury, prof. Piotra Glińskiego. Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują m.in. program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu; elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w dotychczasowych programach ministra; zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w internecie; zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne; zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury; rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

MKiDN poinformowało, że przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą także skorzystać z rozwiązań, proponowanych dla nich w specjalnej ustawie, m.in. wsparcia państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wartość pakietu osłonowego dla kultury w związku z pandemią koronawirusa w różnych formach może mieć wartość nawet do 4 mld zł.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji