Artykuły

Gdańsk. "Kantata Dla 108 Męczenników..." w listopadzie

24 listopada w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się premiera "Kantaty Dla 108 Męczenników II Wojny Światowej". Multimedialna scenografia będzie nawiązać do twórczości Mariana Kołodzieja, jednego z największych scenografów polskich. 13 października minęła 10. rocznica śmierci artysty.

Projekt ma upamiętnić 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, oraz 20-tą rocznicę beatyfikacji przez Jana Pawła II, 108 męczenników z czasów II Wojny Światowej. Mówi on o tradycjach patriotycznych, o heroicznym poświęceniu dla ojczyzny, wiary i godności człowieka. W warstwie scenograficznej, chcemy nawiązać do twórczości jednego z największych scenografów polskich - Mariana Kołodzieja, który z 1 transportem trafił do Oświęcimia w 1940r.

W wykonaniu kantaty weźmie udział Chór "441 Hz", 40-osobowa orkiestra symfoniczna utworzona na bazie Kameralnej Orkiestry Progress i soliści. Poprzez użycie oryginalnych środków ekspresji, projektując oryginalną wideo-wizualizację w oparciu o najnowsze technologie, konstruując przemyślane pod każdym względem libretto i muzykę do kantaty, specjalnie zaaranżowaną wystawę fotograficzną w technice chromianowo-proszkowej, chcemy zbudować wydarzenie o szerokim kontekście kulturowym i społecznym.

W warstwie scenograficznej wydarzenia, chcemy nawiązać do twórczości jednego z największych scenografów polskich - Mariana Kołodzieja. W 2019r. mija 10 rocznica śmierci artysty. Marian Kołodziej w 1940 roku, z pierwszym transportem trafił do Oświęcimia. Do 1945 roku był jeszcze więziony w Buchenwaldzie, Sachsenhausen, Mauthausen-Gusen i Groß-Rosen. Dopiero 1994 roku po raz pierwszy wystawa "Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja" została zaprezentowana w Gdańsku. Marian Kołodziej jest autorem papieskich ołtarzy, które zostały wzniesione podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Zaprojektował słynny Okręt Kościoła, ołtarz-żaglowiec, który stanął w Gdańsku w 1987 roku oraz ołtarz na sopockim hipodromie z 1999 roku.

Projekt uwzględnia szeroki kontekst kulturowy i społeczny potencjalnych widzów. Przemawia zarówno do elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych, jak również skierowany jest do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.

***

MARIAN KOŁODZIEJ - po ukończeniu studiów podjął pracę w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę. Dla Teatru Wybrzeże zrealizował blisko 200 scenografii. Realizował również scenografię dla innych teatrów w Polsce, m.in. dla sztuk reżyserowanych przez Adama Hanuszkiewicza, Kazimierza Kutza, Stanisława Różewicza, oraz dla filmów Westerplatte, Krzyż Walecznych i innych. W 1997 został Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska. W ostatnich latach w swojej twórczości zaczął poruszać tematykę obozową. Stworzył cykle prac, odwołujących się do osobistych przeżyć z pobytu artysty w KL Auschwitz - Birkenau, których stała wystawa pt. "Klisze pamięci - labirynty" znajduje się we franciszkańskim Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Do 1945 roku był jeszcze więziony w Buchenwaldzie, Sachsenhausen, Mauthausen-Gusen i Groß-Rosen. Marian Kołodziej jest autorem papieskich ołtarzy, które zostały wzniesione podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Zaprojektował słynny Okręt Kościoła, ołtarz-żaglowiec, który stanął w Gdańsku w 1987 roku, oraz ołtarz na sopockim hipodromie z 1999 roku. W 2004 w Nadbałtyckim Centrum Kultury przedstawił wystawę cyklu portretów "A to Polska właśnie. Theatrum Mariana Kołodzieja", przedstawiających znanych polityków, biznesmenów i artystów, pokazując ich w krzywym, subiektywnym zwierciadle swojej sztuki. 6 lutego 2006, podczas uroczystości w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, odebrał z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Jarosława Sellina, nadany mu przez ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego Złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Prochy artysty spoczywają w podziemiach kościoła oo. franciszkanów pw. Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach. Był żonaty z Haliną Słojewską, aktorką Teatru Wybrzeże.

***

Osoby i zespoły zaangażowane w realizację projektu:

ORKIESTRA KAMERALNA PROGRESS - to młody, dynamicznie rozwijający się zespół założony w 2009 roku przez dyrygenta Szymona Morusa. Współtworzą go utytułowani soliści, kameraliści, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. O licznych sukcesach zespołu świadczy udział w znaczących wydarzeniach muzycznych nie tylko Pomorza, ale i całego kraju. Naczelną ambicją muzyków jest łączenie różnych Kultur, Narodów i regionów Polski. W kwietniu 2013 roku orkiestra wzięła udział w międzynarodowym projekcie upamiętniającym 70 rocznicę powstania w getcie warszawskim z dużym powodzeniem prezentując podczas koncertu w Berlinie Requiem niemieckie J.Brahmsa oraz Ocalałego z Warszawy A.Schonberga. W tym samym roku zespół uroczyście inaugurował otwarcie nowej sali koncertowej Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie prawykonując dzieło Karola Nepelskiego. Od początku swego istnienia Orkiestra współpracuje z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku biorąc udział w koncertach kompozytorskich organizowanych przez uczelnię. W trakcie swej pięcioletniej działalności Orkiestra Kameralna Progress występowała na licznych festiwalach muzycznych w Polsce takich m.in. jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku, Międzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki w Helu, Dobrodzień Classic Festiwal prezentując się w intrygujących interpretacjach muzyki klasycznej i rozrywkowej. Od początku swej działalności Orkiestra współpracuje z Telewizją Polską biorąc udział w widowiskach słowno-muzycznych transmitowanych na żywo m.in.: "Szukamy stajenki" do tekstów Jacka Kaczmarskiego, czy "Solidarność to znaczy jeden i drugi". Szczególne miejsce w repertuarze Zespołu zajmuje muzyka współczesna, której promowanie jest naczelnym priorytetem jej dyrektora artystycznego. Orkiestra Kameralna Progoress dokonała licznych prawykonań utworów polskich kompozytorów młodego pokolenia m.in.: Agnieszki Stulgińskiej, Pawła Kwapińskiego, Artura Guzy, Karola Nepelskiego. W roku 2014 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie dokonała prawykonania Opery Kaszubskiej Rebeka Michała Dobrzyńskiego do libretta Tomasza Fopke w ramach ogólnopolskiego roku Oskara Kolberga. Z Orkiestrą Kameralną Progress w roli solistów występowali m.in.: słynny skrzypek, ostatni uczeń Davida Oistracha - Michael Vaiman, czy też solistka Metropolitan Opera w Nowym Yorku - Miroslava Yordanova. Zespół brał również udział w nagraniach muzyki filmowej Bruno Lohengrena, oraz kolęd kaszubskich w aranżacji Macieja Bolewskiego. W lipcu 2015 roku nakładem wydawnictwa Acte Prealable ukazała się debiutancka płyta Orkiestry Kameralnej Progress pod batutą Szymona Morusa z kompozycjami Elgara, Szostakowicza oraz Pendereckiego wysoko oceniona przez krytykę muzyczną. We wrześniu 2017 Orkiestra wzięła udział w nagraniach autorskiego albumu z muzyką Leszka Kułakowskiego. Od 2013 roku Orkiestra Kameralna Progress działa pod patronatem Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane, którego celem jest współpraca z instytucjami kultury, zespołami i indywidualnymi artystami w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć łączących muzykę z poezją, teatrem i obrazem.

Gdański Chór Kameralny "441 Hz"- powstał w 2006 roku z inicjatywy studentów gdańskiej Akademii Muzycznej. Na co dzień prowadzi aktywną działalność koncertową, promującą repertuar muzyki najnowszej. Odbył tournée koncertowe do Włoch i Niemiec. Jest laureatem nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych: Grand Prix XII Miedzynarodowego Festiwalu Mundus Cantat w Sopocie, dwa Złote Medale oraz zwycięstwa w kategoriach: Muzyka współczesna oraz Chóry Kameralne na Międzynarodowym Festiwalu "Slovakia Cantat" w Bratysławie (2016), Złoty Dyplom i II Nagroda na 46 Ogólnopolskim Festiwalu "Legnica Cantat" (2015). Otrzymał również Nagrodę Grand Prix X Kaszubskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2014) Zespół posiada również wydawnictwa płytowe:w 2012 roku została wydana płyta z Koncertu Serioso-Giocoso, zawierająca kompozycje współczesne, charakteryzujące się nowatorskim językiem muzycznym. W 2014 została wydana nakładem wydawnictwa DUX płyta zatytułowana "Modern Choral Masterpieces". Owocem współpracy z Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku był udział chóru w premierze spektaklu teatralnego "Antyhona", który został wystawiony w ramach Festiwalu Inny Wymiar- Wschód Kultury. W czerwcu 2016 roku odbył się koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia chóru w Centrum św. Jana w Gdańsku. Gdański Chór Kameralny 441 Hz pod dyr. Anny Wilczewskiej zajął 2 miejsce na prestiżowym 72 Międzynarodowym Festiwalu Liangollen w Wielkiej Brytanii, plasując się zarazem w czwórce najlepszych chórów świata. Finałowy występ konkursowy transmitowała na żywo telewizja BBC. Chór Kameralny "441 Hz" współpracuje z wieloma znakomitymi solistami m.in. towarzyszył amerykańskiemu wokaliście Bobby'emu McFerrinowi.

ANNA WILCZEWSKA - Od 2008 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w 2013 roku otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura. W 2013 roku rozpoczęła pracę w Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie została dyrygentem Chóru mieszanego "Cantilena". Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego "441 Hz". Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dra hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lyon we Francji. Była dwukrotną laureatką nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), nagrodzoną Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011), medalem honorowym "Zasłużony dla kultury polskiej" (2014), wyróżniona stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014, 2015). Specjalizuje się w wykonawstwie i badaniach nad repertuarem muzyki współczesnej. Wraz z Chórem Kameralnym "441 Hz" nagrała i wydała 2 płyty zawierające repertuar muzyki najnowszej: w 2012 roku została wydana płyta z Koncertu Serioso-Giocoso, zawierająca kompozycje współczesne, charakteryzujące się nowatorskim językiem muzycznym, a w 2014 nakładem wydawnictwa DUX ukazała się płyta CD "Modern Choral Masterpieces". Z chórami, które prowadzi zdobyła liczne nagrody na prestiżowych festiwalach, m.in.: Grand Prix 12. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Mundus Cantat" w Sopocie (2016), Złote medale i zwycięstwa w kategoriach: muzyka współczesna oraz chóry kameralne na Międzynarodowym Festiwalu "Slovakia Cantat" w Bratysławie (2016), Grand Prix XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta (2014), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Kielnie z Sopockim Chórem Kameralnym "Continuo"(2011), Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze wraz z Chórem Mieszanym Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku (2010). W latach 2009-2012 była również dyrygentem Sopockiego Chóru Kameralnego "Continuo", a w latach 2008-2010 Chóru Parafialnego "Lira" w Rumi.

SZYMON MORUS - doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. Założyciel oraz dyrektor artystyczny Orkiestry Kameralnej Progress, z którą od 2009 roku z powodzeniem koncertuje w Polsce i poza jej granicami. Tytuł magistra sztuki uzyskał w klasie skrzypiec dra hab. Andrzeja Kacprzaka oraz dyrygentury symfoniczno-operowej prof.Wojciecha Rajskiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Współpracuje z Polską Orkiestrą Radiową, Teatrem Wielkim w Łodzi, Polską Operą Królewską, Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus, Śląską Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Koszalińską, Polską Filharmonią Kameralną czy Filharmonią Bałtycką. W sezonie 2014/2015 pełnił funkcję dyrygenta-rezydenta Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W marcu 2016 roku objął kierownictwo muzyczne nad premierą "Czarnej Maski" Krzysztofa Pendereckiego z wielkim powodzeniem prezentując dzieło trójmiejskiej publiczności (Opera Bałtycka) oraz debiutując na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. W sezonach 2015/2016 i 2016/2017 dyrygent Opery Bałtyckiej w Gdańsku gdzie w listopadzie 2017 sprawował kierownictwo muzyczne nad światową premierą opery "Sąd Ostateczny" Krzysztofa Knittla, a w grudniu tego samego roku przygotował premierę baletu Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów". W listopadzie 2018 wystąpił na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. rocznicy urodzin Kompozytora. W swym dorobku posiada wiele nagrań płytowych. Stale propaguje muzykę współczesną, dokonując szeregu prawykonań utworów polskich kompozytorów. Jest laureatem Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016. Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane. Od października 2013 r. związany jako pedagog z macierzystą uczelnią, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Dyrygentury symfoniczno-operowej.

PAWEŁ PAULUS MAZUR - rysownik, muzyk i poeta, organizator imprez kulturalnych. Rysował m.in. przez 5 lat dla "Przekroju" i 10 lat dla "Gazety Morskiej". Jest autorem wierszy w autorskich tomikach: "Taktyka Zegara" oraz "Szwedzki stół", a także niebanalnych audycji słowno-muzycznych w programach telewizyjnych: "Dzyndzy-Lyndzy", "Lalamido" czy "Sprężyna Paulusa" oraz audycji radiowych w kultowej TRÓJCE oraz Radiu Gdańsk: ,,Windą na Szafę'' czy ,,Przeminęło z Wiadrem''. Współpracuje z Marcinem Świetlickim przy organizacji wspólnych koncertów pod nazwą "Future Radio Project" oraz "Biały Robot". Współpracuje z Dariuszem Brzóską Brzóskiewiczem w formacji Brzóska de Paulus. W latach 80-tych współzakładał TRANZYTORYJNĄ FORMACJĘ TOTART. Od 12 lat pracuje w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako organizator i manager kultury i sztuki. 26 kwietnia 2019 roku w słynnej londyńskiej TATE MODERN prezentowano jego film animowany pt.,,Twins''. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

MAREK WOJTASIK - poeta, dramaturg, autor scenariuszy, Założyciel teatrzyku satyrycznego "ŁUL", z którym zdobył wiele nagród, współautor scenariusza pierwszych odcinków serialu "Radio Romans". Współautor libretta musicalu pt. "Cinkciarze i Ministranci". Założyciel (2010r.) fundacji "Transgressive Art", były dyrektor Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Producent i współproducent takich działań artystycznych jak: Dni Gdańska w Berlinie, premiera koncertu (1999r.) w hali Targów Gdańskich, Polskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Krystiana Zimermana, a w 2016r. 30-lecie TOTARTU w Nadbałtyckim Centrum Kultury, oraz prezentacja TOTARTU we Wrocławiu (w ramach imprez związanych z obchodami: Wrocław Europejską Stolicą Kultury), 30-lecie "bruLionu" w warszawskim teatrze "Kamienica". Autor i realizator międzynarodowego projektu pt. "Na skrzyżowaniu kultur w Dolinie Popradu" finansowanego przez VISEGRAD FUND. Autor i realizator widowisk słowno - muzycznych: "Widowisko z Kluczem" i "Siedem kolorów kaszubskich w obrazie Hansa Memlinga Sąd Ostateczny". Współorganizator eventów kulturalnych w Odessie, Bardejovie i Berlinie.

SZYMON CHYLIŃSKI - znakomity muzyk, kompozytor i aranżer młodego pokolenia. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, wydział instrumentalny - specjalizacja akordeon. Przez wiele lat pracował w Polskim Chórze Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis mając możliwość poznać i współpracować z Krzysztofem Pendereckim, Stephenem Laytonem, Arvo Pärtem i wieloma innymi. Od 2012 roku prowadził zespół wokalny Kaszubki, pełniąc w nim rolę dyrygenta kompozytora, aranżera oraz akompaniatora. Nagrał "Kolędy z Kaszub - Chwaszczińskô Klda", wg. własnych aranżacji. Z Kaszubkami występował w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie pary prezydenckiej. Jest założycielem zespołu folkowego Folk Acoustic, dla którego komponuje muzykę, oraz pisze aranżacje. W roku 2017 skomponował oraz zaaranżował muzykę do widowiska słowno - muzycznego pt. "Widowisko z Kluczem" wg. scenariusza i w reżyserii Marka Wojtasika, oraz Pawła Paulusa Mazura."Siedem kolorów kaszubskich w obrazie Hansa Memlinga Sąd Ostateczny". W 2018r. Był współtwórcą widowiska "Siedem kolorów kaszubskich w obrazie Hansa Memlinga Sąd Ostateczny". W roku 80-lecia wybuchu drugiej wojny światowej skomponował muzykę do tomiku poezji "Piaśnica oczyma poetów". Na realizację kompozycji oraz koncertu, otrzymał stypendium kulturalne Miasta Gdańska, oraz stypendium dla Twórców Kultury od Marszałka woj. pomorskiego na nagranie i wydanie Piaśnickiego Lamentu. Obecnie tworzy muzykę do widowiska muzycznego pt. "Pomorska i Gdańska Kantata Dla 108 Męczenników II Wojny Światowej". Projekt ma upamiętnić 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, oraz 20-tą rocznicę beatyfikacji przez Jana Pawła II 108 męczenników z czasów II Wojny Światowej. Mówi o tradycjach patriotycznych, o heroicznym poświęceniu dla ojczyzny, wiary i godności człowieka.

TOMASZ PODSIADŁY - aktor, reżyser, pedagog, konferansjer. Miłością do sztuk scenicznych zarazili go dziadkowie - artyści śpiewacy Leokadia Borowska Podsiadły i Jerzy Podsiadły, związani zawodowo z Operą Bałtycką w Gdańsku.

Swoją przygodę ze sceną rozpoczął jako czternastolatek grając w "Księciu i Żebraku" w reż. J. Killiana w Teatrze Miejskim w Gdyni. Jeszcze przed zdaniem matury wystąpił w spektaklach Adama Hanuszkiewicza, Andrzeja Wajdy i Waldemara Śmigasiewcza. To przesądziło o ścieżce zawodowej. Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej. Związany z gdyńskimi scenami Teatru Miejskiego, Teatru Muzycznego a także gdyńskiego Centrum Kultury. To właśnie tam odkrył, że reżyseria daje mu wiele satysfakcji i spełnienia. Pokłosiem zmiany teatralnego frontu były: "Balladyna", "O co biega ?", "W małym dworku" czy "Sonata Belzebuba" w Gdyni a także spektakle na gdańskiej scenie operowej, takie jak "Madama Butterfly" czy "Poławiacze Pereł". Dziś mówi o sobie:"Z wykształcenia jestem aktorem, jednak czuję się przede wszystkim reżyserem. Praca z mikrofonem i możliwość bezpośredniego kontaktu z publicznością dają mi wiele radości".

PAWEŁ ZAGAŃCZYK jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie akordeonu prof. Krzysztofa Olczaka. Laureat ponad dwudziestu konkursów akordeonowych. Koncertuje w Polsce i Europie - występował na Litwie, Słowacji, w Austrii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Hiszpanii,  Szwecji, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Paweł Zagańczyk koncertuje też na bandoneonie z niemieckiej manufaktury Uwe Hartenhauera. Występował obok znanych dyrygentów: Michała Nesterowicza, Maji Metelskiej, Jerzego Maksymiuka, Bohdana Jarmołowicza, Zygmunta Rycherta, Janusza Przybylskiego, Wojciecha Rajskiego, Tadeusza Dixy, Rafała Kłoczko, Szymona Morusa czy Ariela Ludwiczaka. Na swoim koncie ma wiele prawykonań muzyki współczesnej takich twórców jak: Krzesimir Dębski, Mikołaj Majkusiak, Krzysztof Olczak, Cezary Paciorek, Gerhard Stäbler czy Marek Czerniewicz. Paweł Zagańczyk współpracuje z jazzmanem i saksofonistą Adamem Wendtem, czego owocem jest płyta zatytułowana Acoustic Travel. Założył kwartet muzyczny Zagan Acoustic, z którym wykonuje muzykę improwizowaną, łączącą folk, jazz oraz muzykę poważną. Zarejestrowana została solowa płyta Tango, ukazująca ten gatunek w twórczości różnych kompozytorów.

Zdobył wiele branżowych nagród: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Pomorską Nadzieję Artystyczną przyznawaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagrodę dla twórców kultury burmistrza miasta Pruszcz Gdański,  Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

MICHAŁ JANICKI Baryton - urodzony w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dr R. Gierlacha. Zadebiutował w 2017 roku w Operze Wrocławskiej jako student Bardos w "Cudzie mniemanym czyli Krakowiacy i Górale" W. Bogusławskiego z muzyką J. Stefaniego w reżyserii B. Wiśniewskiej. Kilka miesięcy później na Scenie Kameralnej Opery Narodowej zagrał Oniegina w operze P. Czajkowskiego "Eugeniusz Oniegin" w reżyserii R. Cieśli. W swoim emploi ma także role mozartowskie: Don Giovanniego i Hrabiego, które wykonuje na deskach Polskiej Opery Królewskiej w reżyserii R. Peryta. W tym roku wcielił się w kolejne postaci - Guglielma w operze mozartowskiej "Cosi fan tutte" i Serpolla w "Scene buffe" A. Scarlattiego w reżyseriach J. Stokalskiej. Na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego występuje również w rolach operetkowych, tj. Notariusza Kisza w "Księżniczce Czardasza" I. Kalmara w reż. M. Znanieckiego, a w sezonie 2019/20 pojawi się w kolejnych rolach: Cascady i Kromova w "Wesołej wdówce" F. Lehara w reż. H. Konwińskiego. Koncertuje w Polsce i zagranicą z towarzyszeniem orkiestr pod kierownictwem wybitnych dyrygentów, takich jak: Kai Bumann, Łukasz Borowicz, Jurek Dybał, Ruben Silva, Kajsa Boström, Adam Banaszek, Marta Kluczyńska, Szymon Morus, Arif Dadashev, Grzegorz Wierus, Rafał Kłoczko, Grzegorz Brajnera, Dawid Runz. Z powodzeniem wykonuję repertuar nie tylko operowy czy operetkowy, ale także oratoryjno-kantatowy, a ostatnio również aranżacje pieśni na orkiestrę. Pracuje z wybitnymi pianistami kameralistami: m.in. z Lechem Napierałą, Laurą Kluwak-Sobolewską, Emilianem Madeyem, Katarzyną Rzeszutek, koncentrując swoją działalność artystyczną na popularyzacji mniej znanych pieśni polskich, niemieckich i rosyjskich. Umiejętności wokalne i interpretacyjne szlifował na kursach mistrzowskich m.in. maestro Siergieja Leiferkusa, damy Felicity Lott, maestro Marca Minkowskiego, maestro Ryszarda Karczykowskiego, Pierangelo Pelucchiego. Jest finalistą i laureatem ponad dwudziestu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych, m.in. I miejsca na XVI Międzyuczelnianym Konkursie "W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej", Katowice, (2018), I miejsca na XIMiędzynarodowym Konkursie Wokalnym "Złote głosy" w Warszawie (2017), II miejsca na XX Międzynarodowym Konkursie Mikulasa Schneidera-Trnavskiego w kategorii drugiej (mężczyźni urodzeni po 1982 r.) w Trnavie, Słowacja (2017), I miejsca na II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej "Ars et Gloria" w Katowicach (2017), I miejsca i nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie arii Mozarta na IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju (2016). Dwukrotny Stypendysta Ministra Kultury i Edukacji, tj. stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne i na działalność koncertową w ramach autorskiego pomysłu programowego "Muzyka Niepodległa".

WANDA FRANEK ALT - ukończyła Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesor Jadwigi Rappé w 2010 roku. Jest laureatką pierwszej nagrody Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, trzeciej nagrody w Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju oraz finalistką Międzynarodowego Konkursu im. A. Campi. Jeszcze podczas studiów, w 2008 roku, zadebiutowała na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej partią Lucindy w operze Kochanek wszystkich Galuppiego. Od października 2012 współpracuje z Teatrem Wielkim - Operą Narodową przy produkcjach: Manon Lescaut Pucciniego w reżyserii Mariusza Trelińskiego oraz Lohengrin Wagnera w reżyserii Antony'ego McDonalda. W latach 2013-2015 była tam adeptką Akademii Operowej, gdzie współpracowała z Eytanem Pessenem, Matthiasem Rexrothem oraz Izabelą Kłosińską. W 2014 roku w ramach programu Aldeburgh Music zadebiutowała n  deskach Snape Maltings w Aldeburgh (Wielka Brytania), gdzie zaśpiewała partię Amora w Koronacji Poppei Monteverdiego w reżyserii Daisy Evans. W tym samym roku rozpoczęła współpracę z Operą Krakowską przy Mefistofelesie Boity w koprodukcji z Trondheim Symfoniorkester w reżyserii Tomasza Koniny. Wiosną 2015 roku zaśpiewała po raz pierwszy partię Doroty w operze Cud albo Krakowiaki i Górale Stefaniego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, wystąpiła w roli królowej Erenice w Sosarme Händla z towarzyszeniem Capelli Cracoviensis oraz na Festiwalu Mozartowskim Warszawskiej Opery Kameralnej, wykonując koncertowe wersje najpiękniejszych arii z oper W. A. Mozarta. W listopadzie 2015 wystąpiła w Operze Narodowej jako Stara niewiasta w Strasznym dworze Moniuszki w reżyserii Davida Pountneya pod batutą Andriya Yurkevicha. W sezonie 2016/2017 artystka zadebiutowała w partiach Mercedes w premierowej realizacji Carmen Bizeta oraz Suzuki w Madamie Butterfly Pucciniego w Operze na Zamku w Szczecinie. W maju 2017 roku wystąpiła po raz pierwszy w roli Loli w Rycerskości wieśniaczej Mascagniego na inauguracji XIX Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. W sezonie 2017/2018 Wanda Franek zadebiutuje w rolach Arete i Ksieni w premierowej produkcji Erosa i Psyche Różyckiego wTeatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Artystkę można będzie ponownie zobaczyć jako Mercedes na scenie Opery na Zamku w Szczecinie. Wanda Franek koncertowała między innymi z Jerzym Maksymiukiem, Tadeuszem Strugałą, Tadeuszem Wojciechowskim, Władysławem Kłosiewiczem, Francesco Bottigliero czy Ewą Strusińską.

ŁUKASZ PERUCKI - Skrzypce. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod kierunkiem prof. Konstantego Andrzeja Kulki. Swoje umiejętności doskonalił również na kursach mistrzowskich m. in. u prof. Michaela Vaimana i Maxima Vengerova. Jest skrzypkiem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej PROGRESS. Odnosi wiele sukcesów jako solista, ale w swojej edukacji i działalności artystycznej szczególną wagę przypisuje kameralistyce; Prowadzi ożywioną działalność koncertową, w swoim dorobku artystycznym szczególnie ceni sobie występy jako solista z Orkiestrą Kameralną Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy oraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Kaliningradzkiej.

***

"Kantata Dla 108 Męczenników II Wojny Światowej"

Premiera: 24 listopada 2019r - Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50, godz. 17.00

Kierownictwo artystyczne: Marek Wojtasik i Paweł Paulus Mazur

Kierownictwo Muzyczne: Szymon Morus

Kompozytor: Szymon Chyliński

Libretto: Marek Wojtasik

Scenografia: Paweł Paulus Mazur

Reżyseria: Tomasz Podsiadły

Wykonawcy: Orkiestra Kameralna PROGRESS w składzie symfonicznym, Gdański Chór Kameralny "441 Hz" (przygotowanie Anna Wilczewska oraz soliści: Wanda Franek - alt, Michał Janicki - baryton Paweł Zagańczyk - akordeon, Łukasz Perucki - skrzypce, Szymon Morus - dyrygent

Prowadzący: Konrad Mielnik

PRODUCENT : Fundacja "Transgressive Art" - Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych (transgressiveart@wp.pl)

Partnerzy: Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk, Fundacja PZU.

Instytucje i organizacje współpracujące przy realizacji projektu: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane, Fundacja NOVA ARTE, Archidiecezja Gdańska, Gdańskie Seminarium Duchowne, Stowarzyszenie Skwer, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Bar Mleczny Stągiewna, Restauracja "Rybakówka".

Patroni medialni: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Program III Polskiego Radia, Portal internetowy Trójmiasto.pl

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji