Artykuły

Białystok. Prof. Violetta Bielecka nagrodzona za całokształt pracy artystycznej

W poniedziałek, 30 września podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie prof. Violetta Bielecka - kierownik Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej i współautorka wielu sukcesów tego zespołu oraz wydarzeń z jego udziałem - odebrała Nagrodę Specjalną im. Jana Kiepury za całokształt pracy artystycznej

Prestiżową w świecie teatru i muzyki nagrodę przyznała Kapituła XIII edycji Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury.

Profesor Violetta Bielecka to wybitna artystka, dyrygent, pedagog. Jej zasługi dla kultury polskiej oraz za kształtowanie wizerunku artystycznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zostały nagrodzone: Grand Prix Rektora UMFC (2019), Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej nadaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego (2018), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem "Zasłużony dla UMFC" nadanym przez Rektora prof. dr hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem nadanym przez Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2008), Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Złotą odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie" (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (1990). W 2013 roku odebrała najważniejszą w dziedzinie chóralistyki nagrodę im. J. Kurczewskiego, jest laureatką licznych odznaczeń państwowych i lokalnych. Prof. Violetta Bielecka wraz z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach artystycznych m.in. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i Jego Europa", Międzynarodowym Festiwalu "Wratislavia Cantans", koncercie z okazji jubileuszu 100-lecia Politechniki Warszawskiej, czy koncercie z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, ale także w wydarzeniach na gruncie lokalnym, takich jak inauguracja 61. sezonu OiFP pod batutą Maestro Krzysztofa Pendereckiego czy prawykonanie "Litanii do Jana Pawła II" J. Krutula, koncertu oratoryjnego z okazji 20. rocznicy koronacji białostockiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, 24. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II i beatyfikacji bł. Bolesławy Lament. W roku 2016 prof. Violetta Bielecka obchodziła 35-lecie pracy artystycznej i zawodowej, a w sezonie artystycznym 2016/2017 10-lecie Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Na przestrzeni tych lat prof. Bielecka pokazała, że można umiejętnie łączyć pracę z pasją, stając się wzorem dla kolejnych pokoleń adeptów chóralistyki. W trzy lata po utworzeniu Chóru OiFP praca artystów pod kierunkiem Violetty Bieleckiej w postaci albumu "Pieśni Kurpiowskie - K. Szymanowski, St. Moryto, H. M. Górecki" została nagrodzona Fryderykiem - to także przykład najwyższej klasy profesjonalizmu, skuteczności w działaniu, ale i twórczego polotu Profesor. Nagrania z udziałem Chóru OiFP były wielokrotnie nominowane i nagradzane. Aż trzy wydawnictwa płytowe, w których nagraniu w 2017 roku uczestniczył Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem prof. Violetty Bieleckiej zdobyły nominacje do nagrody Fryderyk 2018. Album z nagraniem "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego, w którego nagraniu uczestniczył Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowany przez prof. Violettę Bielecką jest nominowany w kategorii Najlepszy Album Polski Za Granicą. Płyta z nagraniem "Missa pro pace" Wojciecha Kilara, wydawnictwo Opery i Filharmonii Podlaskiej, w którym udział wzięły zespoły Orkiestry i Chóru OiFP oraz wybitni soliści pod dyrekcją Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka także otrzymał nominację w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa. W kategorii Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa nominowana została płyta "Całonocne czuwanie" Sergiusza Rachmaninowa z udziałem Agnieszki Rehlis (mezzosopran), Rafała Bartmińskiego (tenor), Krzysztofa Drugowa (bas) oraz Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod dyrekcją prof. Violetty Bieleckiej. Album "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego - nagrany w 2017 r. przez Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowany przez Violettę Bielecką z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza i z udziałem znakomitych solistów: Wioletty Chodowicz (sopran), Roberta Gierlacha (baryton), Wojtka Gierlacha (bas), Sławomira Kamińskiego (organy) - został laureatem jednej z najbardziej prestiżowych nagród płytowych świata: ICMA 2018 (International Classical Music Awards).

Dzięki olbrzymiej wyobraźni i żelaznej dyscyplinie pracy prof. Violetta Bielecka zdecydowała o tym, że Chór OiFP - oprócz śpiewu w spektaklach operowych - wykonuje także partie taneczne - zespołowe i solowe, co czyni go jedynym takim zespołem w Polsce. Układy choreograficzne i ruch sceniczny do spektakli: "Zemsta nietoperza", "Cyganeria", "Doktor Żywago" czy "Turandot" w wykonaniu chóru zdobyły wysokie oceny krytyków i publiczności.

Do swojej pracy prof. Violetta Bielecka podchodzi z zaangażowaniem, ale ma ogrom ciepła i życzliwości dla drugiego człowieka, co także warto zauważyć, pośród wszystkich odznaczeń, dyplomów i honorów. Jej zaangażowanie w działalność popularyzatorską przyniosło niezwykłe efekty w postaci Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Młodzieży Polskiej i Polonijnej, Polskiego Chóru Pokoju i Polskiej Filharmonii Pokoju. Wszystkie te przedsięwzięcia służą podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji narodowych, ale także promowaniu młodych talentów, stwarzaniu możliwości rozwoju i prezentacji młodych artystów, w oparciu o repertuar autorstwa polskich kompozytorów XIX i XX wieku. To niezwykle cenne i ujmujące, w jaki sposób Profesor Bielecka dba o wciąż nowe inspiracje w swej dziedzinie, jakie stara się stworzyć perspektywy i jak skutecznie promuje zarówno rodzime miasto, jak i Polskę na scenach międzynarodowych. Profesor Violetta Bielecka to niezwykły człowiek, który codzienną pracę przekłada na olbrzymie sukcesy, które są naszym wspólnym dobrem.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej powstał z inicjatywy prof. Violetty Bieleckiej przy wsparciu Maestro Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w marcu 2006 r. Trzon stanowią artyści śpiewający przez wiele lat w Białostockim Chórze Kameralnym "Cantica Cantamus", prowadzonym przez obecnego dyrygenta i kierownika artystycznego chóru - prof. V. Bielecką. Obecnie chór ma zaszczyt współpracować z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, uczestnicząc w kolejnych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Chopin i Jego Europa", podczas którego wraz z Europa Galante, włoskim zespołem instrumentalistów specjalizującym się w wykonaniach muzyki dawnej, pod batutą Maestro F. Biondiego, zaprezentował wersje koncertowe oper V. Belliniego "I Capuleti e i Montecchi" oraz "Norma". Znakomitym efektem pracy z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego są liczne koncerty oraz nagranie oratorium "Quo vadis" op. 13 na sopran, baryton, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną oraz organy F. Nowowiejskiego pod dyrekcją Ł. Borowicza. W latach 2009-2012 Zespół koncertował pod batutą współczesnego polskiego kompozytora Maestro K. Pendereckiego, z którym wykonał jego dzieła, m.in.: VII Symfonię "Siedem bram Jerozolimy", VIII Symfonię "Pieśni przemijania", "Polskie Requiem". Współpraca ze Stowarzyszeniem im. L. van Beethovena zaowocowała nagraniami płytowymi oraz prezentacjami wersji koncertowych oper: "Euryanthe" C.M. von Webera, "Maria Padilla" G. Donizettiego z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą Maestro Ł. Borowicza. Chór prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą (odwiedził takie państwa jak: Belgia, Białoruś, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Ukraina, Włochy). Występuje w prestiżowych salach koncertowych oraz jest zapraszany do udziału w renomowanych festiwalach, m.in. w: Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i Jego Europa", Międzynarodowym Festiwalu "Wratislavia Cantans", Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater", Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera". Koncerty Chóru spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, uznaniem dyrygentów i recenzentów. Owacjami zakończył się występ zespołu pod batutą Maestro W. Giergijewa z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Teatru Maryjskiego podczas XVI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Filharmonii Narodowej, gdzie wykonał kantatę "Aleksander Newski" S. Prokofiewa. Repertuar Zespołu obejmuje programy muzyki chóralnej a cappella, oratoryjne, operowe, największe dzieła muzyki sakralnej, wykonywane we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi zespołami, m.in.: Europą Galante, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Narodowej oraz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Sinfonią Varsovią, Sinfonią Iuventus, orkiestrami Filharmonii Poznańskiej, Podkarpackiej, Łódzkiej i in. Zespół wielokrotnie brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych, m.in.: K. Pendereckiego, S. Moryty, M. Małeckiego, M. Borkowskiego, P. Łukaszewskiego, J. Świdra, R. Twardowskiego, M. Bembinowa, J. Krutula, M. Fedorova. Dokonał wielu nagrań płytowych i radiowych. Kilkakrotnie został laureatem Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego "Fryderyk": za album "Pieśni Kurpiowskie: Górecki, Moryto, Szymanowski" pod dyrekcją V. Bieleckiej w kategorii: Fonograficzny Debiut Roku (2009), za album "Symphony of Providence" P. Łukaszewskiego z udziałem solistów: A. Mikołajczyk-Niewiedział, A. Rehlis, J. Bręka, Chóru Polskiego Radia w Krakowie oraz Orkiestrą OiFP pod dyrekcją M. Nałęcz-Niesiołowskiego w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna (2016) oraz za album "Symphony on the Mercy of God" z udziałem solistów: A. Mikołajczyk-Niewiedział i M. Nerkowskiego oraz Chóru, Chóru Dziecięcego i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją W. Michniewskiego w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna (2017). Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki zespół został uhonorowany przez Marszałka Województwa Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego (2017). Oprócz licznych prezentacji artystycznych związanych z wykonawstwem muzyki a cappella oraz wokalno-instrumentalnej, występuje jako zespół chóralny, dysponujący umiejętnościami w zakresie ruchu scenicznego, aktorstwa oraz układów choreograficznych m.in.: dotychczas - w operach S. Moniuszki "Straszny dwór", G. Verdiego "Traviata", W.A. Mozarta "Czarodziejski flet", G. Bizeta "Carmen" i G. Pucciniego "Cyganeria" oraz "Turandot", w musicalach Ch. Williamsa "Korczak", J. Bocka "Skrzypek na dachu", A. Lloyda Webbera "Upiór w operze" i L. Simon "Doktor Żywago", a także w operetce J. Straussa (syna) "Zemsta nietoperza".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji