Artykuły

Warszawa. Tomasz Rodowicz laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU po raz szósty będzie uroczyście wręczona w dniu 25 marca, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Tomasz Rodowicz jest dyrektorem artystycznym Teatru CHOREA, aktorem, reżyserem, muzykiem i pedagogiem, wykładowcą akademickim w dziedzinie teatru, wybitnym twórcą polskiego teatru alternatywnego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby - wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona - przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi - dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu:

- promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

- zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

- przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,

- propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

- promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

- wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę VI edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner - Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody - Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jacek Głomb, Jan Englert i Jerzy Trela.

Współfundatorem tegorocznej edycji Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, a mecenasem uroczystości jej wręczenia miasto st. Warszawa.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji