Artykuły

Przekroczyć kulturowe tabu

Ta sztuka powstała z głębo­kiego zwątpienia w naszą kulturę, z obserwacji chaosu, w jakim żyjemy. Sposób, w ja­ki komunikujemy się ze sobą, często ma niewiele wspólne­go z porozumieniem, tak sa­mo jak stosunek płciowy w filmach porno ma niewie­le wspólnego z miłością i sek­sualnością. Jednak człowiek przekracza kulturowe tabu, żeby poczuć siebie mocniej, doświadczyć silnych emo­cji. I w taki lub inny sposób robią to wszystkie postacie w tej sztuce - mówi Simon Stephens, autor "Pornography". To jeden z najnowszych tekstów angielskiego drama­turga, młodej gwiazdy bry­tyjskiego teatru, zaliczanego do generacji In-yer-face. Cho­ciaż jego sztuki są dość wul­garne, to napawają optymi­zmem, a co najważniejsze są autentyczne.

W "Pornography" Stephens pod codziennymi gestami i fragmentami rozmów ukry­wa skrajne emocje pomiędzy pracownikiem i szefem, bratem i siostrą, nauczycielką i jej uczniem. W tle natomiast roz­grywa się dramat Londynu wstrząsanego serią pamięt­nych zamachów terrorystycz­nych w lipcu 2005 roku.

Wcześniej Teatr Polski w Bydgoszczy pokazywał "Motortown" Stephensa zre­alizowany w ramach projek­tu "Terroryzm/więźniowie rozpaczy".

Tymczasem nad adaptacją "Pornography" w Teatrze Dra­matycznym pracuje właśnie Grażyna Kania - absolwentka Wydziału Reżyserii Teatralnej Hochschule flir Schauspielkunst "Ernst Busch" w Berli­nie, która w niemieckich te­atrach wyreżyserowała m.in. takie spektakle jak "Pułkow­nik Ptak" Hristo Boytcheva i "Don Juan powraca z wojny", w Polsce zaś debiutowała świetnie przyjętym spekta­klem "Beczka prochu" dla Te­atru Wybrzeże. W "Pornography" występu­ją: Marcin Bosak, Krzysztof Dracz, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Agata Kulesza, Ma­ciej Makowski (gościnnie), Krzysztof Ogłoza, Miłogost Reczek, Agnieszka Roszkowska i Agata Wątróbska. Muzykę skomponował Maciej Szymbor­ski (muzyk rockowego zespołu Potty Umbrella

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji