Artykuły

Chodzić - nie chodzić Ach, Marcel!

O tym, aby spektakl tea­tralny zdołał pomieścić wszystkie treści wielotomo­wego cyklu powieściowego Marcela Prousta, nie ma co marzyć. Nierealne i nie należy tego oczekiwać. Mia­rą sukcesu zespołu, który porywa się na Proustowskie arcydzieło, jest to, czy przed­stawienie zdoła choćby częściowo uchwycić klimat i smak powieści, czy też nie.

"Ach, Combray!...", półto­ragodzinny spektakl wyreży­serowany przez Waldemara Matuszewskiego na Małej Scenie Teatru Dramatyczne­go, można pod tym wzglę­dem uznać za sukces. Udało się. Brzęk srebrnej łyżeczki w porcelanowej filiżance, dzwony z wieży kościoła, ko­lorowe plamy kościelnych witraży, staroświecki rower księdza proboszcza, białe suknie dam - wszystko to znakomicie oddaje klimat francuskiej prowincji końca minionego stulecia. Rozmowy o kolorach u Vermeera, o "Miłosierdziu" Giotta przywołują nastrój fascynacji sztuką - i to tak­że zgodne jest z duchem Proustowskiej powieści. "Ach Combray!-" umiejętnie wy­wołuje wspomnienie powie­ści- u tych, którzy ją czy­tali. To dla nich przede wszystkim przeznaczony jest ten spektakl. Zabawa dla niewielu? Za­pewne tak. Ale też reżyser wydaje się być tego świadom i gromadzi na widowni ( w dwóch długich rzędach ustawionych wzdłuż sali) za­ledwie 70 osób. Uczestniczy­my więc w przedsięwzięciu z założenia ekskluzywnym. Nawet muzyka, która towa­rzyszy przedstawieniu (kwar­tetu Beethovena), jest muzy­ką "na żywo", wykonywaną przez eleganckich panów w czarnych frakach. Doznamy też na "Ach, Combray!-" przyjemności wynikających z obserwowa­nia dobrego - dobrego, choć nie zawsze błyskotliwego czy efektownego - aktorstwa. Marcela zagrał Jarosław Gajewski, Swanna - Wojciech Duryasz. Bardzo dobre by­ły panie - Ryszarda Hanin jako Ciocia Leonia; Joanna Bogucka jako Babka i Ewa Isajewicz-Telega w roli Franciszki.

Kto chce przypomnieć so­bie smak ciastka zwanego magdalenką, koniecznie po­winien zobaczyć "Ach, Com­bray!-".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji