Artykuły

"Moskwa-Pietuszki"

Powieść Jerofiejewa, wydana w Pols­ce w drugim obiegu, jest groteskowym opisem podróży pijanego Wieni z Mo­skwy do Pietuszek, gdzie mieszka jego kobieta i syn. Ta wizja alkoholicznej pod­róży, wywiedziona z realnych doświad­czeń, zyskuje metaforyczny sens. Staje się symbolem losu ludzi przystosowa­nych do beznadziejności i tęskniących do nadziei.

Syn Wieni zna już literę "w" i całe sło­wo,To słowo "wolność". Jest to element optymizmu. Wątły, ale jednak. Zstępowa­nie bohatera w kolejne kręgi piekieł musi mieć kres. od którego będzie mógł za­cząć się podnosić. Ten metafizyczny wymiar podróży do Pietuszek Jacek Zembrzuski mocno podkreśla. Stałym elementem oszczęd­nej scenografii jest zawieszona u góry makieta cerkwi podobna do krakowskiej szopki. Kelnerka dworcowej restauracji jest Królową Niebieską, współtowarzy­sze podróży to Aniołowie, Biały i Czarny, którzy walczą o duszę bohatera. O wartości tego spektaklu w dużej mierze decydują aktorzy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje odtwórca głównej roli - Jarosław Gajewski. Zadanie, przed którym stanął, było trudne. Chodziło bo­wiem o połączenie w jednej postaci groteski i tragizmu, stworzenie postaci ża­łosnej, a zarazem pełnej swoistej god­ności, w alkoholowym upadku dążącej ku przeczuwanym wartościom. Te anty­nomie obecne są w roli Gajewskiego. Jego partnerami są Janina Traczykówna, Antoni Ostrouch i Mariusz Bonaszewski.

Warto dodać, że jest to już czwarte "podejście" Jacka Zembrzuskiego do utworu Jerofiejewa Pierwszym był legen­darny już spektakl w studenckim teatrze NZS PWST w Warszawie w 1981 r.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji