Artykuły

"Car Mikołaj"

Natomiast Duża Scena propo­nuje 17 grudnia prapremierę sztuki Tadeusza Słobodzianka "Car Mikołaj". Reżyseruje daw­no nie widziany w Warszawie Maciej Prus. Tworzywo dra­maturgiczne stanowi tekst wy­różniony w 1986 roku w kon­kursie na sztukę współczesną, zorganizowanym we Wrocła­wiu. Ta "Historia tragikomicz­na" oparta jest na prawdziwych wydarzeniach; opisanych przez znanego dziennikarza i socjo­loga kultury Włodzimierza Pawluczuka w książce "Wierszalin". O czym mówi? Najogól­niej rzecz biorąc - o sensacji wywołanej rzekomym poja­wieniem się cudownie zmart­wychwstałego cara Mikołaja, rozstrzelanego w 1918 roku przez bolszewików. Rzecz dzie­je się na wsi na kresach, a re­alizatorzy obiecują dużo humo­ru i materiału do przemyśleń.

Grają: Ewa Decówna, Ewa Isajewicz-Telega, Ewa Żukow­ska, Andrzej Blumenfeld, Woj­ciech Duryasz, Jan Kulczycki, Piotr Loretz, Henryk Machalica i Zbigniew Zapasiewicz. Oprócz nich zobaczymy znaczną część, zespołu Teatru Drama­tycznego. Scenografię zapro­jektował Grzegorz Małecki, mu­zykę skomponował Marcin Bła­żewicz.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji