Artykuły

Tadeusz Słobodzianek - laureatem

Na XXVIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczes­nych we Wrocławiu duży sukces odniósł Tadeusz Słobodzianek - dramaturg, reżyser, teatrolog, którego sztuka pt. "Obywatel Pekosiewicz" okazała się naj­lepszym debiutem drama­turgicznym. Twórczość tego drama­turga niektórzy z nas mie­li okazję poznać oglądając w Teatrze Dramatycznym w Warszawie sztukę "Car Mikołaj" ze Zbigniewem Zapasiewiczem w roli głównej

Twórczość reżyserską, Ta­deusza Słobodzianka mog­liśmy ocenić odwiedzając Białostocki Teatr Lalek gdzie reżyserował takie sztuki jak choćby dla dzie­ci - "Historia o biedaku i osiołku", której jest rów­nież autorem, czy ostatnio dla dorosłych - "Wielki teatr świata" Pedro Calde­rona de la Barca. Dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącym sezonie te­atralnym Słobodzianka w Białostockim Teatrze Lalek zabraknie. Szkoda, że mło­dy, zdolny dramaturg i du­ża indywidualność arty­styczna opuszcza nasze miasto.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji