Artykuły

Premiery tygodnia

Teatr Syrena proponuje swo­im widzom kolejne widowisko rewiowe. Spektakl zatytułowa­ny "Szalone lata" prezentuje wielkie przeboje paryskie z lat dwudziestych i trzydziestych. Koncepcję przedstawienia opracowali: Witold Filier, Jerzy Kleyny, Jonasz Kofta i Cze­sław Majewski. Rewię reżyse­rował Witold Filier pod kie­rownictwem muzycznym Cze­sława Majewskiego i w sceno­grafii Edwarda Lutczyna, a choreografię firmują: Małgo­rzata Potocka i Witold Gruca.

Teatr na Targówku otworzył po remoncie swoją Salę Kame­ralną. Pierwszą premiera jest tam sztuka Krzysztofa Choiń­skiego "Otwórz drzwi" w reży­serii Alicji Choińskiej i w sce­nografii Barbary Josepyszyn. Grają: Bożena Robakowska i Wiesław Stefaniak.

Teatr Powszechny zapowie­dział premierę "Nawróconego w Jaffie" wg Marka Hłaski w adaptacji i reżyserii Jana Buchwalda. Scenografię zaprojek­towali Wiesławą i Alla Starscy, a muzykę skomponował Jerzy Satanowski. Wśród znanych aktorów Teatru Powszechnego w przedstawieniu zobaczymy m.in. Piotra Machalicę i Janu­sza Gajosa. Premierę zapowie­dziano na 28 bm.

Teatr Rzeczypospolitej rozpo­czyna od 28 bm. prezentacje XVII Warszawskich Spotkań Teatralnych. Pierwsze przedsta­wienia przeglądu to: "Pan Jowialski" Fredry w reżyserii Tadeusza Bradeckiego w wyko­naniu Teatru im. Jaracza z Łodzi (przedstawienia na sce­nie Teatru Dramatycznego w dniach 28 bm. oraz 1 i 2 mar­ca); "Romanca" Jacka Chmiel­nika w jego reżyserii i w wy­konaniu Teatru im. Słowackie­go z Krakowa (Teatr Kame­ralny, 1 i 2 marca) oraz "Mo­dlitwa chorego przed nocą" Ja­nusza Wiśniewskiego w jego inscenizacji, w wykonaniu Teatru Nowego z Poznania (Teatr Studio, 2, 3 1 4 marca).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji