Artykuły

Laury dla J. Radziwiłowicza i J. Stuhra XXV Kaliskie Spotkania Teatralne dobiegły końca

W sobotę, przedstawieniem "Wiśniowy sad" Antoniego Czechowa w wykonaniu Teatru Wybrzeże z Gdańska, zakończyły się XXV jubileu­szowe Kaliskie Spotkania Teatralne Po ostatnim spek­taklu jury, któremu w tym roku przewodniczył naczelny redaktor "Teatru" Jerzy So­kołowski, ogłosiło, oczekiwany z dużą ciekawością werdykt konkursowy. W wyniku gło­sowania przyznano następują­ce nagrody:

dwie główne - Jerzemu Radziwiłowiczowi za rolę Raskolnikowa w przedstawie­niu "Zbrodni i kary" według Dostojewskiego w Starym Teatrze z Krakowa oraz Je­rzemu Stuhrowi za rolę Porfirego w tym samym przed­stawieniu.

Równorzędne nagrody ak­torskie otrzymali:

- Henryk Bista za rolę Łopuchina w przedstawieniu "Wiśniowy sad" Antoniego Czechowa w Teatrze Wybrze­że z Gdańska;

- Tomasz Budyta za rolę Segismunda w przedstawieniu "Życie jest snem" Calderona w Teatrze Narodowym z Warszawy;.

- Jerzy Goliński za rolę tytułową w sztuce "Wyso­cki" Władysława Zawistow­skiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego z Krakowa;

- Jan Peszek za rolę Gillera w tym samym przedsta­wieniu;

- Bożena Rogalska za ro­lę tytułową w sztuce "Adrian­na Lecouvreur" Scribe'a i Legouve'a w Teatrze im. Ste­fana Jaracza z Łodzi;

- Bogusław Sochnacki za rolę Michonneta w tym sa­mym przedstawieniu;

- Halina Winiarska za ro­lę Raniewskiej w przedsta­wieniu "Wiśniowy sad" An­toniego Czechowa w Teatrze Wybrzeże z Gdańska.

Nagrodę za rolę drugopla­nową jury przyznało Stanisławowi Dąbrowskiemu za ro­lę Firsa w przedstawieniu "Wiśniowy sad" Antoniego Czechowa w Teatrze Wy­brzeże z Gdańska.

Ponadto jury przyznało na­grody specjalne za kultywo­wanie tradycji aktorskich Ryszardzie Hanin z Teatru Dramatycznego w Warszawie i Kazimierze Stażyckiej-Kubalskiej z Teatru im. Woj­ciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Tradycyjną nagrodę dla wyróżniającego się aktora młodego pokolenia przyznano w tym roku Jarosławowi Tyrańskiemu, który kreował rolę Piotra Trofimowa w przedstawieniu "Wiśniowy sad" Antoniego Czarnowa w Teatrze Wybrzeże z Gdańska.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji