Artykuły

Pupa Papkina

Siedmiu tarnowskich radnych, zrzeszonych w klubie AWS, w liście do przewodniczącego Rady Miejskiej Anto­niego Zięby zaprotestowało przeciwko inscenizacji "Ze­msty" Aleksandra Fredry, przygotowanej przez miejsco­wy Teatr im. Ludwika Solskiego.

Radni uważają spektakl za przejaw niekompeten­cji i arogancji dyrekcji placówki oraz lekceważenia publiczności. Ich zastrzeżenia wzbudził przede wszystkim strój Papkina. Bohater paraduje po sce­nie w - jak to określono - "listku figowym" i prze­pasce, całkowicie odsłaniającej pośladki, a stano­wiąca część stroju peleryna z rzadka tylko zasłania jego anatomię.

Autorzy listu postulują, aby kostium został natych­miast zmieniony, a jeżeli to nie nastąpi sugerują, aby odwołać wszystkie seanse dla młodzieży. Radni doma­gają się większego wpływu na repertuar i sposób reali­zacji przedstawień w teatrze utrzymywanym z kasy miejskiej. Zastanawiają się również nad celowością dalszego zatrudniania dyrektora placówki Stanisława Świdra, który jest równocześnie reżyserem przedsta­wienia.

Dyrekcja Teatru im. Solskiego uważa zarzuty za bez­zasadne, ale deklaruje gotowość zmiany kostiumu Papkina.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji