Artykuły

Villon jako Isaura

GROMKIE surmy witały dyrekto­ra Gawlika w stolicy, nie żegnał nawet szmer żalu. Nie zbudo­wał zespołu ni repertuaru, co też widać na pustym afiszu. Został po dyrektorze tytuł, komercyjny ponad miarę i wartość przedstawienia, ja­kie przychodzi nam oglądać pod da­chami Pałacu Kultury i Nauki - "Opowieść o pokusie, upadku i po­kucie...".

Komercja wyraża się mianowicie w pokrętnym (patrz wyżej) sformu­łowania intencji inscenizatorskich sugerującym najmarniej opowieść z gruntu bliską losom Isaury, brazylijskiej niewolnicy, której popular­ność bije na głowę wzięcie Konra­da Wallenroda, Antygony i hrabiego Henryka, co też przecież kochali, niektórzy nawet poetycko. Villon, jako wiadomy, w wieku XV pokazał Europie to, co innych po dziesięcioleciach nazwano sprośnym witalizmem, a mianowicie radość życia wagabundy, umiejącego zamk­nąć świat w ramy poezji, nagiąć go do pewników własnej filozofii, któ­rej na imię: życie.

"Wielki Testament", arcydzieło wczesnej francuskiej poezji, jest osobliwą kroniką przygód tego czło­wieka, który o sobie mógł powie­dzieć: "ni zrały mąż, ni puste dzie­cię". Ale cóż o nim powiedzieć mo­że teatr? Teatr otóż grzeszy inscenizując owe ballady. Niby ucieka się do po­mysłu, który ma ten zabieg roz­grzeszyć, ale nie ubezpiecza przed nudą. Oto trupa rybałtów, igrców wędrownych zatrzymana gdzieś w drodze, świecie pod szubienicami (skąd my to znamy?...). Spróbują żar­tu i przypowieści, wspomną nawza­jem villonowe rymy. Ale jacy w tym sztuczni, nieprzekonywający. Zofia Rysiówna, która okiem wytrawnej aktorki ze sceny na tę młódź popatruje, miłym tym koleżeńskim ge­stem podpiera bardzo słabe wyko­nawstwo ansamblu.

Trudno ukrywać, że Villon, jeśli doń sięgnąć w lekturze i mędrszym, i szlachetniejszym się wydaje.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji