Artykuły

Hamlet i inni

"Hamlet i inni" to przedsta­wienie Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, które­go artyści dziś gościnnie wy­stąpią na deskach Groteski. Opowiada ono o życiu i twórczo­ści Stanisława Wyspiańskiego. Opowieść o wszechstronnie uzdolnionym artyście toczy się wokół jego biografii, rodziny (oj­ca Franciszka, matki Marii Ro­gowskiej, żony Teofili Pytko) oraz niespełnionej młodzieńczej miło­ści do Zofii Pietraszkiewiczówny. Znajdą się tu wielkie emocje związane z polityką, walka o wła­dzę w Teatrze Miejskim w Krako­wie, fascynacje artysty wielkimi nazwiskami aktorek tamtych czasów - Heleny Modrzejew­skiej, Ireny Solskiej, Wandy Siemaszkowej.

Autorem scenariusza i reżyse­rem spektaklu jest Wojciech Markiewicz, a do sztuki wykorzy­stano teksty: "Studium o Ham­lecie", "Akropolis", "Wyzwolenie", "Legendy Skałki", "Barbara Ra­dziwiłłówna", "Śmierć Ofelii" "Powrót Odysa"oraz "Listy do adresatów różnych" Stani­sława Wyspiańskiego. Warto zwrócić uwagę na choreografię Iwony Olszowskiej.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji