Artykuły

Norweska niespodzianka

WPRAWDZIE OPERA nie jest gatunkiem wymierającym - o czym świadczą liczne i dobrze prosperu­jące w świecie teatry operowe oraz niemałe rzesze fanów, ale... nowe dzieła operowe nie powstają maso­wo, a do tego grywa się je rzadko i głównie na festiwalach o współ­czesnym profilu repertuarowym. Tak więc, pojawienie się na afiszu stołecznego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej nowego utworu cał­kiem nieznanego u nas kompozyto­ra norweskiego może budzić duże zaciekawienie, tym bardziej że nie było go w ogłaszanych wcześniej planach na ten sezon - czeka nas zatem pełna niespodzianka.

Okazało się, że projekt nie jest nowy; niepewne były tylko środki na ten cel. Z pomocą przyszła Am­basada Królestwa Norwegii i zna­lazł się sponsor (Statoil Polska), re­alizacja więc polskiej premiery ka­meralnej opery Henrika Hellsteniusa pt. "Sera" stała się realna. Przy­gotowali ją, w koprodukcji z Operą Yest z Bergen, polscy artyści: dyry­gent Michel Klauza i reżyser Piotr Chołodziński oraz norweski sceno­graf Rolf Alme. "Sera" to utwór mu­zyczny o silnych związkach z te­atrem dramatycznym; jego premie­ra odbyła się w Oslo na "Ultima Fe­stiwal" w roku 1990; libretto stwo­rzył brat kompozytora Axel Hellstenius, pisarz i scenarzysta filmo­wy, który też - co warto przypo­mnieć - jest autorem scenariusza do polskiego filmu "Edi".

Jednoaktową operę o symbolicz­nej treści wykonuje 12 muzyków-instrumentalistów i sześcioro chó­rzystów (którzy pełnią też dodat­kową rolę perkusistów); ich partie zaśpiewają u nas gościnnie artyści zagraniczni. Premiera odbędzie się na scenie kameralnej TW 8 listopa­da o godzinie 17.00; w drugiej poło­wie sezonu przewidziane są na­stępne - co najmniej trzy - przed­stawienia, a w miarę powodzenia spektaklu partie solowe przejmą polscy śpiewacy.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji