Artykuły

Operowe nadzieje

Wielkie nadzieje wiązane z objęciem dyrekcji Opery Wro­cławskiej przez Mieczysława Dondajewskiego przyoblekają się w kształt pierwszych premier. "Samson i Dalila" Saint-Saensa oraz "Pimpinone" Telemanna - inaugurujący reaktywowaną Scenę Kameralną - otwierają niewątpliwie nowy rozdział w dziejach tego teatru. O jego szerszym artystycznym wymia­rze mówić jednak jeszcze za wcześnie.

Pierwsza pozycja wprowadza nas w sam środek wielkiego operowego świata i gatunku "grand opera". Podejmują się jej bowiem tylko największe sceny. Udział zaś w partii tytułowej Ewy Podleś - dziś już artystki najwyższej europejskiej mia­ry - ów związek ze światem uczynił realnym. Dawno nie słyszana we Wrocławiu, ukazała swe nowe "emploi" w partii wymagającej niemal wagnerowskiej kondycji oraz iście kla­sycznego umiaru. Ten ostatni rys zdawał się dominować w jej interpretacji, kontrastując nieco z cynicznym, wyrafinowanym wizerunkiem postaci. Cieszy powrót na scenę w swym rodzin­nym (!) mieście - światowca, Radosława Żukowskiego (acz jego nadmiernie rozwibrowany dźwięk trochę niepokoi). Szko­da - że tylko nieliczni partnerzy byli w stanie sprostać wy­soko ustawionej poprzeczce. Ogólny poziom muzyczny spekta­klu, pod wytrawnym kierownictwem Mieczysława Dondajew­skiego, jest jednak dobry.

Pyszną i beztroską zabawą, acz niemniej wyrafinowaną, okazała się natomiast realizacja 3-częściowego intermezza Te­lemanna w "uniwersyteckiej "Leopoldinie", podkreślmy - z idealnym wykorzystaniem jej naturalnych walorów. Inteli­gencja, poczucie humoru i dobry smak reżysera, Jana Kulmy, oraz scenografa, Andrzeja Sadowskiego, idą tu w parze z ma­estrią i brawurą wszystkich wykonawców: świetnie brzmiącą Orkiestrą "Leopoldinum" pod dyrekcją Jana Staniendy, Ta­deuszem Zatheyem (jako kompozytorem) przy klawesynie, peł­ną temperamentu i błyskotliwą muzycznie (słabszą dykcyjnie) Agnieszką Dondajewską, perfekcyjnym pod każdym względem Józefem Fraksteinem.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji