Artykuły

Warszawa. IV edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru"

Rusza IV edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru". Nagroda tradycyjnie objęta jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera  "Człowiek Teatru" została ustanowiona,  aby: po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor, po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej, po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość  i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości, po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr,  obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym, po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem do

Nagrody im. Zygmunta Hübnera

"Człowiek Teatru 2017"

pod adresem Fundacji

01-511 Warszawa

ul. Czarnieckiego 2/5

z dopiskiem na kopercie "Nagroda"

albo

mailowo:

nagroda@fundacjahubnera.org.pl

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.

Zgłoszenia przyjmujemy  do 31 stycznia 2017.

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie www.fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi w końcu marca 2017.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji