Artykuły

Magnus - opera o Wrocławiu

16 czerwca wchodzi do repertuaru Wrocławskiej Opery nowa pozycja - współczesna opera skomponowana przed kilku laty przez Józefa Świdra do libretta Tadeusza Kaszczuka i Tadeusza Kijonki. "Magnus" - bo taki ty­tuł nosi zapowiadany utwór - jest pod dwoma co najmniej względami pozycją niezwykłą: jest to współczesna polska opera, co się raczej rzadko zdarza, a je­dnocześnie tłem jej fabuły auto­rzy uczynili Wrocław.

Magnus to pseudonim konspi­racyjny emerytowanego nauczy­ciela historii Grudy i zarazem autentyczne imię wrocławskiego wojewody uwikłanego w walkę Władysława Hermana z Siecie­chem. Znajomość historii, która jest pasją Grudy sprawia, że pod wpływem spotkania z dziewczy­ną, która mu przypomina jego córkę utraconą podczas wojny, człowiek ten przywołuje niejako wydarzenia z bardzo odległych lat, z dworu autentycznego Ma­gnusa, który też miał córkę...

Przy odległości epok mamy tu do czynienia z podobnym uwikła­niem losów ludzkich, śledzonych przez przedstawicieli pokolenia, które dopiero dojrzewa.

Opera, której akcja rozgrywa się między wiekiem XI a XX, dała kompozytorowi ogromną mo­żliwość, ale i stworzyła duże nie­bezpieczeństwa. Zdaniem Zofii Urbany-Świrskiej, pod której kie­rownictwem została przygotowa­na muzyka "Magnusa", kompozy­tor opery unikając raf, stworzył interesujące dzieło, nasycone ele­mentami muzyki polskiej. Zupeł­nie nowym, bo specjalnie, osta­tnio napisanym fragmentem spektaklu jest piosenka skomponowana przez Zbigniewa Kalem­bę ze słowami Krzysztofa Rotnickiego, która - przy akceptacji kompozytora opery - została włączona w całość, choć jest zde­cydowanie inna: bardzo współ­czesna, rodem z kabaretów stu­denckich.

Piosenka ta znalazła się w przygotowanym przedstawieniu z inicjatywy jego młodziutkiej re­żyserki Barbary Radeckiej, dla której przygotowanie "Magnusa" jest pierwszą pracą nad operą. Stronę choreograficzną spektaklu przygotował Waldemar Fogiel - artysta wrocławskiej opery, twór­ca grupy tańca nowoczesnego, współpracujący zresztą w tej dziedzinie z Kalamburem i kilku in­nymi zespołami. Scenografia spektaklu jest dziełem Mariusza Chwedczuka.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji