Artykuły

Dziś premiera Magnusa

Ostatnią, przedwakacyjną premie­rą w Państwowej Operze we Wro­cławiu będzie "Magnus", dzieło współczesne autorów śląskich. Pierwotny tekst libretta napisał dyrektor szkoły muzycznej w Kłodzku - Tadeusz Kaszczuk, a skorygował je następnie i opraco­wał Tadeusz Kijonka, który jest również autorem tekstów arii. Mu­zykę do tego podkładu słownego skomponował twórca śląski Józef Świder. Uzupełnienie stanowi tu piosenka studentów Zbigniewa Kalemby (muzyka) i Krzysztofa Rotnickiego (tekst). Akcja opery rozgrywa się we Wrocławiu i jego okolicy. Choć wydarzenia współczesne stanowią ramę drama­turgiczną dzieła, czas w którym toczy się akcja obejmuje ponad dziewięć wieków. Główną postacią opery jest emerytowany nauczy­ciel historii, wielki miłośnik i znawca dziejów Śląska i Polski. Epizody z jego własnego życia znajdują pewne paralele w wypad­kach z drugiej połowy XI wieku. Stąd w tym dziele sporo retrospekcji.

Dla naszej sceny operę realizu­je studentka wydziału reżyserskie­go warszawskiej PWST Barbara Radecka. Kierownictwo muzyczne spoczywa w rękach Zofii Urbanyt-Świrskiej. Scenografię zaprojekto­wał Mariusz Chwedczuk a chore­ografią zajął się Waldemar Fogiel. Przygotowanie chóru spoczywa w rękach Janusza Ambrosa. Podczas przedstawienia premierowego dziś (sobota 16 bm.) wystąpią: Janusz Temnicki Magnus), Henryk Trojanowski (Zbigniew), Krystyna Tyburowska (Krysta), Halina Słoniowska (Wiechna), Urszula Wal­czak (Anna) oraz Antoni Bogucki, Feliks Tarnawski i Włodzimierz Tyszler.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji