Artykuły

9 bm. prapremiera Cudownego Bursztynu w Baju Pomorskim

Dyrekcja Teatru Lalki i Ak­tora "Baj Pomorski" przygoto­wuje nową niespodziankę dla społeczeństwa pomorskiego. W dniu 9 stycznia br. oglądać bę­dziemy siódmą premierę na przestrzeni lat 1954/55.

Nowa sztuka nosi tytuł "Cu­downy bursztyn" napisana przez Aleksandra Olszakowskiego. Jest to baśń sceniczna w 3 obrazach w adaptacji Stani­sława Stapfa, z muzyką Stani­sława Prószyńskiego.

"Cudowny bursztyn" jest to baśń o młodym rybaku i jego pięknej narzeczonej. Ta efek­towna, ale trudna pod wzglę­dem technicznym i scenografi­cznym baśń o naszym Bałtyku związana jest tematycznie z teraźniejszym okresem wspa­niale rozwijającego się życia na Wybrzeżu. Piękno przyrody, fale morza, sceny rozgrywające się na dnie morskim stanowić będą niezapomniane przeżycia i wzruszenia dla widza. Zapra­szamy wszystkich przyjaciół teatru na premierę, która od­będzie się już w dniu 9 stycz­nia br.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji