Artykuły

Berlioz, Faust i Achim Freyer

ROCZNICOWA PASSA TRWA, zarówno w Filharmonii Narodo­wej, jak i Teatrze Wielkim-Operze Narodowej: Penderecki, Górecki, a teraz - Hector Berlioz. Urodzony przed 200 laty francuski kompozy­tor, dyrygent, pisarz i krytyk mu­zyczny, wybitny przedstawiciel epoki romantyzmu, bliski przyja­ciel Liszta, uznawany za prekur­sora Wagnera, źródła natchnienia szukał przede wszystkim w litera­turze; fascynacji Byronem, Szek­spirem i Goethem zawdzięcza swe największe dzieła.

W obfitym dorobku kompozy­torskim Berlioza przeważają mo­numentalne formy wokalno-in­strumentalne o dramatycznym wyrazie. Jedną z nich jest legenda dramatyczna "Potępienie Fausta" według Goethego. To właśnie dzieło będzie miało polską pre­mierę sceniczną w najbliższy pią­tek 19 bm. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Do jej realiza­cji zaproszono znakomitego arty­stę niemieckiego Achima Freyera - reżysera teatralnego i operowe­go, a zarazem wybitnego malarza i scenografa. Interdyscyplinarna działalność Freyera obiecuje wiel­ce interesujący kształt wizualny dzieła, które wszakże jest bardziej oratorium niż operą.

Premiera przygotowanej przez Achima Freyera (i współpracow­ników) wersji "Potępienia Fausta" odbyła się najpierw - we wrześniu br. - w USA w Los Angeles Opera, którą kieruje Placido Domingo. Wystawienie tego dzieła w na­szym Teatrze Wielkim realizowa­ne jest w koprodukcji; u nas przygotowano dekoracje, kostiumy i rekwizyty. W głównych partiach usłyszymy na premierze solistów zagranicznych, oprócz naszej or­kiestry i chóru pod batutą Jacka Kaspszyka wystąpi chór dziecięcy Alla Polacca oraz 10-osobowy ze­spół muzyków i aktorów Freyer Ensemble - grupa utworzona przez reżysera już w roku 1998 dla współpracy przy jego oryginal­nych inscenizacjach.

Przy okazji premiery w Te­atrze Wielkim czynna będzie również (od 16 bm. do 5 stycznia 2004 r.) wystawa prac plastycz­nych Achima Freyera z ostatnich 3 lat, zorganizowana wspólnie z Instytutem Goethego i Mu­zeum Teatralnym.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji