Artykuły

Majakowski, Drzewicz i Konfrontacje

Jednym z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w Warszawie była pre­miera nowej sztuki w Teatrze Stu­dio. Jest to "Majakowski" w reżyse­rii i scenografii Józefa Szajny. No­we przedstawienie jest zupełnie od­mienne od proponowanych dotąd przez ten teatr, takich jak "Cervantes" i "Dante". Reżyser, a zarazem dyrektor teatru Józef Szajna nie uwzględniał dotąd poetyki pisarza, którego nazwiskiem firmował tytuł sztuki. "Majakowski" odbiega od te­go schematu i pozostając w kręgu teatru "plastycznego", z większą uwagą operuje słowem. Sztuka skła­da się z tekstów Majakowskiego, nie tworząc jednak zwięzłej całości. Teksty poetyckie mieszają się z frag­mentami "Łaźni", budując pełną anegdot formę.

Wydaje mi się, że nie bez przy­czyny sztuka ta znalazła się akurat w Teatrze Studio. Majakowski zwią­zany był przecież z awangardą ra­dziecką lat dwudziestych. Szajna w doskonały sposób połączył tekst z formami scenicznymi. Plastyka uzu­pełnia tekst i odwrotnie. Biurokra­cja zbudowana z rumowiska krzeseł, samodzierżawie z prostokątnych skrzyń. To są obrazy czasów Majakowskiego - rewolucyjne i zdumie­wające.

Sztuka składa się z trzech części. Pierwsza to wyzwalanie się uciska­nych mas, kolejna to walka z biuro­kratyczną machiną reprezentowaną przez Obcego (Wiesław Drzewicz) i ostatnia scena, przedstawiająca pra­cujących z zapałem i optymizmem ludzi.

Najlepszą kreację stworzył niewąt­pliwie Wiesław Drzewicz do­brze znany bydgoskiej publiczności. Bez przesadnego sarkazmu i karykaturowania tworzy postać groźną, a zarazem śmieszną.

Włodzimierz Majakowski użył kie­dyś w swoim utworze określenia, że teatr to szkło powiększające. Szajna wykorzystał to i zaprezentował na­prawdę interesujący portret.

W marcu swoje święto przeżywali zagorzali kinomani, w kilku kinach warszawskich przez dwa tygodnie odbywały się Konfrontacje. Polskę reprezentował premierowy film "Pa­sja", który obecnie wszedł na ekra­ny kin.

Spośród 14 filmów przedstawionych na tegorocznych Konfrontacjach tyl­ko dwa nie znajdą się na ekranach kin. Będzie to "Casanova" i "Wszy­scy ludzie prezydenta". Pozostałe filmy już niedługo będą mogli uj­rzeć także i bydgoszczanie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji