Artykuły

Kwiaty polskie i obce (fragm.)

Z poważnych przeżyć ofiaro­wała nam TV w tym tygodniu transmisję z Teatru Dramaty­cznego w Warszawie sztuki współczesnego pisarza irlandz­kiego Sean 0'Casey'a "Czerwo­ne róże dla mnie", w reż. A. Bardiniego. Dramat prezento­wany był od dawna i został już oceniony przez krytyków tea­tralnych, tu więc musimy w ramach owych wszechstron­nych, "omnibusowych" funkcji, jakie składają się na działal­ność recenzenta telewizyjnego - wspomnieć o jego recepcji na szklanym ekranie. Cóż, kie­dy spektakl nie miał żadnych szczególnych cech telewizyjnej adaptacji (poza eliminacją przerw, co i tak niewiele skró­ciło jego teatralne a niezbyt fortunne dla TV rozmiary). Może zatem o samej sztuce.

Ciekawa ona nie tyle dla czysto artystycznych wartości, ale jako obraz kultury tego szczególnego kraju. Dużo można się dowiedzieć o Irlandii z tego utworu. Jest to szczególny rodzaj narodowej dra­my, przypuszczam, że odgrywa ro­le taką, jak narodowe dramy na­szych wieszczów, tyle że powstała pod piórem pisarza dzisiejszego, co widać. Można by tu znaleźć ele­menty Gorkiego i Brechta, skan­dynawski klimat Ibsena i tony na­szego Wyspiańskiego. Wszystko to miesza się z sobą. I przez to wszystko przeziera niezwykły, ana­chroniczny świat społeczny Irlan­dii. Społeczeństwa anachroniczne mają to do siebie, że współistnie­ją tam, nakładają się na siebie konflikty archaiczne, gdzie indziej przezwyciężone - oraz współczes­ne. Tu mamy sprzeczności i reli­gijne, i narodowe, i społeczne równocześnie. Smutny, fanatyczny i zacofany świat. Jak gdyby poza Eu­ropą, który wydal tak wielu ge­niuszy (Yeats, Shaw, O'Neill, Joyce, Beckett). Przedstawienie to Jest przede wszystkim triumfem J. Świderskiego, który stworzył znakomi­tą kreację starego Brennana. Dla tego typu ról Świderski posiada jak gdyby najwięcej danych. Co do stylu widowiska nie wiem, czy najwłaściwszą wykładnią jest dlań poetyka realistyczna. Jak to w na­rodowych dramach, które chcą być wszystkim równocześnie.<<<

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji