Artykuły

Kraków. Nabór na warsztaty dramatopisarskie

Od 13 września do 8 listopada Teatr Łaźnia Nowa zaprasza na Warsztaty Dramatopisarskie w ramach projektu Nowa Huta - Moja Miłość. Koordynacja i opieka merytoryczna: Agata Dąbek.

Warsztaty dramatopisarskie realizowane w Teatrze Łaźnia Nowa we wrześniu i październiku 2015 roku stanowią część składową trzyletniego łaźniowego projektu "Nowa Huta - moja miłość" zrywającego z dominującym, stereotypowym postrzeganiem Nowej Huty jako dzielnicy gorszej, historycznie zdegradowanej, przesiąkniętej marazmem społecznym. W ramach projektu artyści razem z mieszkańcami Nowej Huty poszukują i - w oparciu o ich własne doświadczenia - tworzą historie o życiu dzielnicy. Są to historie opowiadane "z perspektywy balkonowego okna" - często bardzo osobiste i alternatywne wobec tych znanych, ukazujące nowohucką dzielnicę poprzez pryzmat doświadczeń jej mieszkańców.

Planowane warsztaty dramatopisarskie wzmocnią tę osadzoną w rzeczywistości, wolną od uprzedzeń perspektywę oglądu Nowej Huty poprzez ugruntowanie jej zasadności w bogatej historii dzielnicy. Historię tę nadal niesłusznie redukuje się do trzech haseł: komunizm, "Solidarność", transformacja, przy czym to pierwsze hasło ma przeważnie wydźwięk pejoratywny, drugie - z gruntu martyrologiczny, a trzecie fatalistyczny. Podczas warsztatów sześciu adeptów sztuki dramatopisarskiej w ścisłej współpracy z sześcioma uznanymi dramatopisarzami (Artur Pałyga, Szymon Bogacz, Jolanta Janiczak, Mateusz Pakuła, Jarosław Jakubowski, Jakub Roszkowski) uczącymi ich dramatopisarskiego warsztatu, podejmie próbę przypomnienia/ zrewidowania i opracowania w formie dramatycznej:

- ciekawych wątków historii Nowej Huty (np. proces powstania "miasta marzeń", budowa Kombinatu)

- zapomnianych miejsc i inicjatyw obywatelskich (np. działalność stowarzyszenia Grupa Nowa Huta, sceny Młoda Gwardia, Teatru Nurt, Amatorskiego Klubu Fotograf, Amatorskiego Klubu Filmowego, Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki)

- biografii ludzi związanych z dzielnicą (m. in. Jan Kurczab, Krystyna Skuszanka, Irena Babel, Józef Szajna, Piotr Ożański, inż. Tadeusz Ptaszycki, Janusz Trzebiatowski, Andrzej Szewczuwaniec)

- wątków literackich poświęconych Nowej Hucie (np. poemat Adama Ważyka, proza Ryszarda Kapuścińskiego, wiersze Wisławy Szymborskiej)

Powyższe przykładowe wątki historii Nowej Huty, zapomniane inicjatywy obywatelskie czy biografie ukażą niespożyty potencjał dzielnicy - energię i silę, które w niej drzemią i nadal ją ożywiają.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów dramatopisarskich wezmą udział w przygotowaniach czytań performatywnych własnych tekstów powstałych na warsztatach. Teksty uczestników wyreżyserują twórcy związani z Teatrem Łaźnia Nowa w różnych przestrzeniach dzielnicy (eksponowanych w sztukach/ związanych z ich tematyką) w listopadzie bieżącego roku. Po czytaniach odbędą się dyskusje uczestników warsztatów i reżyserów z nowohucką publicznością.

Planowana jest publikacja wybranych tekstów warsztatowych.

***

Rekrutacja:

Podstawę zakwalifikowania osoby do udziału w warsztatach stanowi pozytywna ocena nadesłanych przez nią (co najmniej jednej, maksymalnie dwóch) sztuk lub prób dramatycznych. Teksty opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, zawierające jego dane kontaktowe oraz krótki biogram należy przesyłać w formie elektronicznej na adres adabek@laznianowa.pl do dnia 26 sierpnia 2015. Informacja o przyjęciu na warsztaty zostanie przekazana uczestnikom do dnia 5 września b. r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Teatr Łaźnia Nowa w okresie trwania warsztatów, przygotowań czytań performatywnych oraz prezentacji efektów pracy warsztatowej nowohuckiej publiczności zapewnia uczestnikom warsztatów zakwaterowanie oraz wyżywienie. Zwraca również koszty podróży.

***

SKRÓCONY OPIS WARSZTATÓW DRAMATOPISARSKICH

Czas trwania warsztatów: 13 września - 8 listopada 2015

Liczba uczestników: 6

Prowadzący warsztaty z pisania: Artur Pałyga, Szymon Bogacz, Mateusz Pakuła, Jolanta Janiczak, Jarosław Jakubowski, Jakub Roszkowski

Konsultacje merytoryczne: Agata Dąbek

Łączna ilość godzin warsztatowych: 92 (+ 30 godzin badań terenowych + 16 godzin uczestnictwa w przygotowaniach czytań )

Godzina warsztatowa = 60 minut

PROGRAM

Praktyczne ćwiczenia z warsztatu pisania prowadzone przez Artura Pałygę, Szymona Bogacza, Mateusza Pakułę, Jolantę Janiczak, Jarosława Jakubowskiego, Jakuba Roszkowskiego

Liczba godzin warsztatów z pisania: 24

Badania terenowe i research materiałów potrzebnych do napisania sztuk w ramach warsztatów

Liczba godzin badań w terenie: 30

Pisanie sztuk w 6-ciu tandemach - pod opieką/ ew. przy współudziale wybranego dramatopisarza - w oparciu o zgromadzony materiał dokumentacyjny

Liczba godzin pracy w tandemach uczestnik warsztatów - dramatopisarz: 20

Wspólne omawianie i wewnętrzna prezentacja efektów pracy tandemów

Liczba godzin na omówienie pracy tandemów: 12

Liczba godzin na wewnętrzną prezentację efektów pracy tandemów: 6

Indywidualne konsultacje poświęcone twórczości uczestników warsztatów

Liczba konsultacji: 6

Udział uczestników warsztatów w przygotowaniach czytań performatywnych własnych tekstów powstałych na warsztatach, które wyreżyserują twórcy związani z Teatrem Łaźnia Nowa w konkretnych przestrzeniach Nowej Huty

Liczba godzin uczestnictwa w przygotowaniach czytań performatywnych: 16

Prezentacja efektów pracy warsztatowej podczas czytań performatywnych odbywających się w różnych miejscach dzielnicy oraz ich omawianie z nowohucką publicznością: listopad 2015

***

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

13 września (niedziela)

15.00 - 18 .00

- spotkanie organizacyjne uczestników warsztatów i dramatopisarzy

- omówienie głównych założeń i celów warsztatów

- wstępny wybór tematów i zagadnień stanowiących kanwę sztuk pisanych na warsztatach

- ustalenie trybu i metod badań terenowych/ researchu materiałów wykorzystywanych przy pisaniu sztuk - uformowanie się 6 piszących tandemów: uczestnik warsztatów - dramatopisarz

*

14 - 19 września (poniedziałek-sobota)

9.00 - 14.00

research/ badania terenowe

15. 00 - 19 .00

zajęcia praktyczne z dramatopisarzem

20.00 -21.30

indywidualne konsultacje

*

20 września (niedziela)

9.00 - 14.00 praca w tandemach uczestnik warsztatów - dramatopisarz

15.00 - 18.00 wspólne omówienie efektów pracy sześciu tandemów

*

10-11 października (sobota, niedziela)

9.00 - 14.00 praca w tandemach: uczestnik warsztatów - dramatopisarz

15.00 - 18.00 wspólne omówienie efektów pracy sześciu tandemów

*

17 października (sobota)

9.00 - 14.00 praca w tandemach uczestnik warsztatów - dramatopisarz

15.00 - 18.00 wspólne omówienie efektów pracy sześciu tandemów

*

18 października (niedziela)

10.00 - 14.00 wewnętrzna prezentacja tekstów powstałych na warsztatach z udziałem reżyserów przygotowujących ich czytania performatywne w konkretnych przestrzeniach Nowej Huty

15.00-17.00 prezentacja tekstów powstałych na warsztatach z udziałem reżyserów przygotowujących ich czytania performatywne w konkretnych przestrzeniach Nowej Huty

*

24 - 25 października (sobota, niedziela)

10.00 - 14.00 16.00 - 20.00

Udział uczestników warsztatów w przygotowaniach czytań performatywnych reżyserowanych przez twórców związanych z Teatrem Łaźnia Nowa w wybranych miejscach dzielnicy

*

7-8 listopada (sobota, niedziela)

Czytania performatywne tekstów powstałych na warsztatach w konkretnych przestrzeniach Nowej Huty. Po każdym czytaniu odbędzie się dyskusja uczestników warsztatów i reżyserów z nowohucką

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji