Artykuły

Szekspir, Mann, Plato, Sean 0'Casey (fragm.)

>>>Człowiek nie jest sam. Żyje w gro­madzie. Ale stosunki ludzkie obfitują w konflikty i trudności. Właśnie taki złożony układ zagadnień społecznych ukazuje nam Sean 0'Casey, wybitny

Irlandzki pisarz starszego pokolenia W sztuce "Czerwone róże dla mnie". Poetyckiemu oglądowi poddano współ­życie mieszkańców Dublina, rodzin­nego miasta dramaturga. Jest to śro­dowisko bardzo zróżnicowane społecz­nie i religijnie: skrajna biedota, ro­botnicy, studenci, duchowni, przedsta­wiciele warstw zamożnych, katolicy, protestanci, ateiści. Współżycie bywa różnorodne i trudne. Obfituje w licz­ne spięcia, konflikty na tle religij­nym, obyczajowym, na tle przekonań narodowych, społecznych (dochodzi aż do strajku i śmierci głównego bohate­ra). Obok tego mamy przykłady wzajemnego poszanowania i szerokiego, humanitarnego spojrzenia. Ludzie by­wają źli i dobrzy. Zło jest hałaśliwe i jaskrawo rzuca się w oczy. Ale dobro także ma swój wymiar i wagę. I ono ostatecznie powinno decydować o obliczu świata. Tak brzmi deklaracja poety. Bo O'Casey nie unika dekla­racji. Obok elementów konkretnych, czerpanych z obserwacji realnego ży­cia, co chwila następują kwestie, pio­senki, sceny przenoszące nas na płaszczyznę dramatu poetyckiego, gdzie motywacją nie jest prawdopodo­bieństwo życia, ale piękno słowa, piękno myśli, pragnień postaci działają­cych, pragnień autora. "Czerwone ró­że dla mnie" są więc poetycką deklaracją wielkiego humanisty w wiarę w siłę człowieka, w sens walki o to­lerancję, o chleb, o sprawiedliwość między ludźmi, wiarę w piękno uczu­cia. Przedstawienie wywołuje sympatię dzięki mądremu tekstowi, dzięki do­brej teatralnej robocie scenografa, re­żysera, większości aktorów. Józef Duriasz lekko kreuje sylwetkę młodego robotnika - samouka - artysty - przy­wódcy walki. Dobrą pozycją jest gra R. Hanin, W. Łuczyckiej, E. Fettinga. Bardzo ożywia poszczególne sceny, na­dając im specyficznego humoru i li­ryzmu charakterystyczna postać Brennana, doskonale zagrana przez J. Świ­derskiego. Opracowana w szczegółach, znakomicie wykonana.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji