Artykuły

Zakończenie serialu Akcja V1 - V2

Duże zainteresowanie wśród milionowych rzesz telewidzów wzbudził nowy udany serial Teatru Sensacji pt. "Akcja V1 - V2", który trzymał wszystkich w pełnym napię­ciu przez 6 kolejnych czwart­kowych wieczorów. Udana akcja polskiego wywiadu i zaangażowanych dziesiątek członków podziemia pozwoliła wyrwać Niemcom największą tajemnicę z dziedziny nowych broni, co w konsekwencji zmniejszyło skutki działania V-1 i V-2.

Kulisy tajemniczej broni "V", z którą Niemcy hitlerow­skie wiązały tyle nadziei przy podboju świata jest dość zna­na naszemu społeczeństwu.

W prasie krajowej i zagranicznej ukazało się wiele pu­blikacji, często sprzecznych z sobą. Najwięcej dociekań pu­blicystów i historyków wy­magało wyjaśnienia roli pol­skiego wywiadu i krajowego podziemia w zdobyciu tak pil­nie strzeżonej tajemnicy pro­dukcji rakiet V-1 i V-2, zgro­madzenie dokumentacji tech­nicznej co do konstrukcji i technologii oraz zasad dzia­łalności wyrzutni.

Część bohaterów tamtych wydarzeń sprzed 30 prawie lat jeszcze żyje i działa w kraju na wielu odpowiedzial­nych stanowiskach. Dobrze więc się stało, że TV na za­kończenie serialu w Teatrze Sensacji zaprosiła do studia uczestników akcji i autorów widowiska.

W spotkaniu wzięli udział: prof. dr JANUSZ GROSZ­KOWSKI, który będąc już wte­dy znanym naukowcem, aktyw­nie działającym w konspiracji, pierwszy - poza hitlerowskimi konstruktorami - miał w ręku i zbadał główne urzą­dzenia elektroniczne rakiet. To obecny przewodniczący OKFJN ustalił działanie ele­ktronicznych systemów ste­rowania rakiety, a także apa­raturę nadawczo-odbiorczą V-2 stosowaną tylko w prób­nych egzemplarzach rakiet wystrzeliwanych z miejsco­wości Blizna pod Mielcem, WŁODZIMIERZ GEDYMIN, lotnik, oficer startowy, który kierował lądowaniem i star­tem samolotu z częściami ra­kiety oraz STEFAN IGNASZAK jeden z 16 zrzuconych do kraju "cichociemnych" do tropienia produkcji broni "V". Ich wypowiedzi przed kame­rami TV potwierdziły auten­tyczność odtworzonych wyda­rzeń, upewniły też autorów widowiska JERZEGO JANIC­KIEGO - scenarzysty, MI­CHAŁA WOJEWÓDZKIEGO autora książki "Akcja V-1 V-2" i reżysera widowiska ANDRZEJA ZAKRZEWSKIE­GO w słuszności wyboru te­matu dla Teatru Sensacji.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji