Artykuły

Mord na starcie

Pierwszą premierą w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka, zaproponowaną przez dyrektora Zdzisława Jaskułę, jest "Mord" Hanocha Levina. W Małej Sali reżyser Norbert Rakowski przedstawi swoją interpretację zdarzeń osadzonych przez autora w kontekście palestyńsko-izraelskich konfliktów i animozji.

- Nie będzie karabi­nów ani wojny - wyja­śniał Norbert Rakowski podczas przedpremie­rowej konferencji. - Zdarzenia są umow­ne, postacie nienazwa­ne, całość sprowadza się do metafory nad ludzkim losem. - Nie dotykamy polityki, a te­matów społeczno-egzystencjalnych, moralnych. Sztuka ma uni­wersalny charakter. Różne miejsca akcji, trzy historie, w każdej człowiek dokonuje wy­boru. Tytuł "Morderstwo" w łódzkiej inscenizacji został zmieniony na "Mord", bo nie o dra­matyczny epizod cho­dzi, lecz o syntezę zda­rzeń - o mord na ludzkości dokonujący się przez lata i pokolenia.

Trudny patetyczno-poetycki język nie uła­twia scenicznego prze­kazu i jest wyzwaniem dla aktorów. W tej metaforycznej opowieści rytm i na­strój podkreślają niezwykłe dźwięki unikatowego instrumentu kalimba sensula (drewno, system blaszek). Reży­ser, który ma za so­bą 12 lat edukacji muzycz­nej, zdecy­dował, że wszyscy aktorzy uczyli się na nim grać.

W inscenizacji wystą­pią: Jolanta Jackowska, Kamila Salwarowicz, Katarzyna Żak, Michał Bieliński, Dymitr Hołówko, Gracjan Kielar, Tomasz Kubiatowicz, Marek Lipski, Sławomir Sulej.

Przed sobotnią pre­mierą prasową o godz. 13 w foyer Teatru No­wego odbędzie się se­sja poświęcona twór­czości H. Levina. W dys­kusji wezmą udział kry­tycy, tłumacze, teatro­logowie i literaturoznawcy: Sławomira Ło­zińska, Elżbieta Manthey, Agnieszka Olek, Janusz Majcherek, Mi­chał Sobelman (wstęp wolny).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji