Artykuły

Łódź. Bogaty program Dotknij Teatru 2015

W szóstej edycji Dotknij Teatru zobaczymy teatr zaangażowany, teatr biograficzny, teatr zabawy, teatr poszukujący, teatr lokalny, teatr narzędzie, teatr medium, teatr o funkcjach terapeutycznych i edukacyjnych, służący przekazywaniu dziedzictwa kultury oraz ten interweniujący i diagnozujący.

Dotknij Teatru z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru manifestuje równouprawnienie wszystkich artystów teatru, daje świadectwo jedności teatru w swojej wielości i różnorodności.

Szósta edycja Dotknij Teatru zdefiniowana została hasłem WY/KORZENIENIE i dzieli program na dwa nurty:

Pierwszy dotyczy korzeni teatru i prezentuje wydarzenia przekazujące dziedzictwo kultury teatralnej polskiej i światowej. Zmieszczą się w nim m.in.:

- projekcje archiwalnych spektakli Tadeusza Kantora w Muzeum Kinematografii

- realizacja starożytnego tekstu Arystofanesa "Po Ptakach" w wykonaniu Teatr Chorea

- reinterpretacja średniowiecznego teatru liturgicznego w formie spektaklu plenerowego pt. "Dialogus de Passione#Pasja Dialogu" w reżyserii K. Dworakowskiego.

- warsztaty klasycznej pantomimy przeprowadzony przez aktorki Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. H. Tomaszewskiego

- warsztat pracy z głosem metodami J. Grotowskiego realizowany przez Stowarzyszenie Obszary Kultury

- warsztaty poświęcone znaczeniu światła w teatrze przeprowadzone przez gościa specjalnego - profesora Tadeusza Krzeszowiaka, który od 1989 roku uczy w Wyższej Federalnej Szkole Technicznej i pracuje w Wiedeńskim Instytucie Badawczym (HTBLuVA Wiener Neustadt) oraz od roku 1991 w Fundacji Laboratorium Lighting Technology/Stage Lighting. Tadeusz Krzeszowiak ma w dorobku ponad 40 publikacji, w tym "Theater an der Wien, 1801-2001". Technika i historia (Wiedeń, 2002), "Freihaustheater w Wiedniu w 1787/01, miejsce pracy W. A. Mozarta i E. Schikanedera" (Wiedeń, 2009) oraz publikacje z zakresu badań nad światłem, techniki scenicznej i oświetlenia teatralnego, jak "Schein werfen - theater licht technik" (Wiedeń 2009)

- warsztat konstruowania tekstu dramatycznego prowadzony przez M. Pakułę - dramaturga, dwukrotnego finalistę Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

- dyskusja o klasycznym dramacie z dramaturgiem Januszem Głowackim w Domu Literatury

- pokaz spektaklu "Wielogłos" współczesnych klasyków polskiego teatru alternatywnego Teatru Węgajty w Centrum Kultury Młodych

- czytanie performatywne dramatu poświęconego Idzie Kamińskiej założycielce pierwszego powojennego teatru żydowskiego, który miał swoją pierwotną siedzibę w Łodzi obecnie mieści się tu Teatr Nowy im. K. Dejmka. Dramat został zamówiony przez teatr Nowy u Artura Hoffmana.

- prezentacja klasycznego i kultowego musicalu "Jesus Christ Superstar" Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a w Teatrze Muzycznym

- spektakl na podstawie prozy Fiodora Dostojewskiego pt. "Był sobie Bobok"

Drugi nurt programowy stanowić będą wydarzenia artystyczne i edukacyjne podejmujące próbę interpretacji tematu wykorzenienia poprzez przedstawianie środowisk narażonych lub podlegających wykorzenieniu jak Romowie, Rumuni, bezdomni, niepełnosprawni, seniorzy. Organizatorzy Dotknij Teatru od początku istnienia projektu uczynili priorytetem programowym zadanie wykorzystywania teatru do pomocy społecznej, uwidaczniania terapeutycznego i rewitalizującego potencjału sztuki teatru. Stąd wyjątkowa dbałość organizatorów o widzów marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem, ale również programowa uwaga na realizacjach dotyczące tematyki z obszaru wykluczeń, a w tym roku wykorzenień. Ten aspekt programu będzie reprezentowany przez wydarzenia:

- spektaklu "Wszędodomni" Teatru Chorea realizowanego z bezdomnymi podopiecznymi Ośrodka Brata Alberta w Łodzi

- spektaklu A "Ja Ich Widzę" w reżyserii T. Radzikowskiej-Binkowskiej dedykowany społeczności romskiej

- performance "From Bucharest..." (reż. K. Skręt, P. Terciak), skupiającej się na dramatycznej sytuacji rumuńskich kobiet

- spektakl "Przyciężka łapa Michała Anioła" i koncert "Freak show/Bach "białostockiej grupy Anima Villis. Propozycje tego zespołu zajmują w programie szczególne miejsce, bowiem są realizowane we współpracy z niepełnosprawnymi artystami.

- projekt "Niewidzialni" dla niewidomych i słabowidzących dzieci realizowany przez Teatr Małe Mi - Wędrowny Teatr Lalek na zaproszenie Muzeum Kinematografii.

- projekty dla seniorów "Czary na wyspie, BEZ SŁÓW - teatralne dialogi seniorów", "Tożsamość ciała" przygotowuje Muzeum Miasta Łodzi

WY/KORZENIENIE rozumiane jako poszukiwanie tożsamości będzie najszerzej reprezentowane w ofercie premierowych spektakli autorskich, m.in.

- "Projekt Kisz" Teatru Kijo,

- "Ryzografie" Pracowni Fizycznej

- "A Wersja" Teatru Art 51

- "Spadając" na podstawie powieści Don Delillo "The Falling Man" w reżyserii M. Brzozowskiego

- "Kamień" Mariusa von Mayenburga w reżyserii G. Wiśniewskiego

- "Tlen" I. Wyrypajewa zrealizowany przez Adama Mortasa

Pokazy tych realizacji staną się świadectwem teatru angażującego się politycznie, reagującego na bieżące problemy współczesnych.

Nurt teatru biograficznego reprezentują min:

- spektakl Teatru Nowego im. K. Dejmka "Melancholia. Violetta Villas" w reż T. Wygody na podstawie sztuki Artura Pałygi "I nikt mnie nie poznał".

Wydarzenia dedykowane dzieciom o charakterze terapeutycznym w atrakcyjnej formie (m.in. "Tajemnice kwiatu paproci" Teatru Zamiast, "Wielki odkrywca" Fundacji Form Art) będą służyły budowaniu lub wzmacnianiu dziecięcej tożsamości. Warsztaty zaprojektowane dla najmłodszej widowni pokażą jak wykorzystać wyobraźnię do zabawy i tworzenia.

Szczególne miejsce wśród wydarzeń adresowanych do młodzieży ma konkurs organizowany przez Łódzki Klub Nauczyciela. Przedmiotem konkursu jest scenariusz dowolnej lekcji przeprowadzanej metodami teatralnymi. Do konkursu stają nauczyciele - autorzy scenariuszy. Najciekawsze prace wybrane przez jury zostaną opublikowane, a lekcje według nich zostaną zrealizowane w szkołach. Konkurs organizowany jest cyklicznie w ramach Dotknij Teatru i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, poszerza się grono nauczycieli, którzy ze swoimi uczniami korzystają z metod teatralnych na lekcjach poza humanistycznych. Konkurs ogłaszany jest w szkołach wszystkich szczebli. Służy to popularyzacji metod teatralnych jako skutecznego narzędzia aktywizacji uczniów.

Szósta edycja Dotknij Teatru będzie realizowana w przestrzeniach zamkniętych, ale tradycyjnie umieści teatr w obszarach nietypowych jak ulice, place czy łódzkie kamienice, szkoły, domy dziennego pobytu. Tym samym zrealizowana zostanie w projekcie deklarowana idea teatru otwartego, który wychodzi do publiczności, aktywizuje i stawia naprzeciw sztuki w sytuacji dla odbiorcy codziennej. W akcji zaprezentują się nowe miejsca - Akademia Muzyczna, Teatr Studyjny, Wi-ma. Rozszerza się grono młodych twórców zaangażowanych w organizację projektu. W DT debiutują: Patrycja Terciak, Katarzyna Skręt, Adam Mortas, Teatr Art 51, aktorzy Teatru Zamiast, zespół redakcyjny Proscenium Teatralnej Gazety Młodych. Po raz pierwszy artyści wrocławskiego Teatru Pantomimy im. H. Tomaszewskiego i artyści grupy Anima Vilis z Białegostoku zaprezentują projekty edukacyjne i artystyczne dla mieszkańców Łodzi w ramach DT.

Konstrukcja programu DT zakłada prezentację szerokiego łódzkiego środowiska teatralnego stąd obecność produkcji miejskich teatrów instytucjonalnych, teatrów offowych, amatorskich, ale również domów kultury czy muzeów, które podejmują edukację teatralną. W ten sposób mieszkańcy Łodzi z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczestniczą w święcie teatru lokalnego. Mają możliwość syntetycznego oglądu pracy wszystkich poziomów tworzonej tu teatralnej tkanki miasta. W takiej odświętnej okoliczności możliwa jest praca na rzecz znoszenia granic pomiędzy teatrem zawodowym - tym uprzywilejowanym, a teatrem, który pracuje z nie mniejszym zaangażowaniem, ale bez zorganizowanych formalnie struktur i jest tzw. teatrem bez ziemi.

Program DT 2015 w liczbach:

8 dni prezentacji

96 wydarzeń

30 prezentacji spektakli, w tym 21 tytuły

8 spektakli gościnnych

11 performance

29 warsztatów

cykl projekcji

konkurs dla nauczycieli

koncerty, wystawy, wykłady

26 realizatorów

Realizatorzy DT 2015:

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Muzyczny, Teatr Pinokio w Łodzi, Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Teatr CHOREA, Teatr Studyjny w Łodzi, KIJO, ANIMA VILIS, Teatr Szwalnia/STOWARZYSZENIE TARGOWA 62, Pracownia Fizyczna/FUNDACJA KINO TAŃCA, Teatr ART 51, Novy Ruch Teatr, Teatr Zamiast/FUNDACJA TEATR ZAMIAST, Szkoła Filmowa w Łodzi, Centrum Kultury Młodych, Dom Literatury w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki, Ośrodek Kultury "GÓRNA", Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Fabryka Sztuki, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Klub Nauczyciela, Fundacja FORM.ART, Stowarzyszenie "OBSZARY KULTURY", "PROSCENIUM" - GAZETA TEATRALNA MŁODYCH", artyści niezależni: Teresa Radzikowska-Binkowska, Katarzyna Skręt, Patrycja Terciak.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji