Artykuły

Sen pluskwy

Reżyser - legenda Kazi­mierz Dejmek, współtwórca Teatru Nowego, po 21 latach nieobecności reżyseruje na swojej scenie. Mistrz obiecał współpracę z Nowym, przy­wróconym do życia i dotrzy­mał słowa. Ceniąc "Proroka Ilję" Tadeusza Słobodzianka zdecydował się na realizację najnowszej sztuki tego au­tora "Sen pluskwy".

Trwają próby, a po waka­cyjnej przerwie, 15 września zapowiadana jest prapremie­ra. Od pierwszej chwili pra­ca miała wysoką temperaturę i wszyscy z uwagą obser­wowali jej przebieg. Spory niepokój wywołała ostatnia próba. Mariuszowi Saniternikowi grającemu główną ro­lę Prisypkina odnowiła się poważna kontuzja kolana i czeka go operacja.

Sztuka Słobodzianka na­wiązuje do "Pluskwy", dra­matu, w którym 73 lata temu Włodzimierz Majakowski (w futurystycznej formie) przywołał czas rewolucyjnych przemian w Rosji. Prysypkin zdradza tam klasę robotniczą, staje się zapobie­gliwym drobnomieszczaninem. W trakcie jego wesela wybucha pożar. Po pół wie­ku odnalezione zostaje za­mrożone ciało Prysypkina i pluskwa. Jako stwory daw­no minionego świata będą to teraz okazy moskiewskiego Zoo. I tam właśnie zaczyna się dramat Słobodzianka. Ale teraz "jest wolność jak w Ameryce", więc Prysypkin zostaje wypuszczony. Na Pa­triarszych Prudach spotyka Proroka, który rozpoznaje w nim Zbawiciela ("Mnie w swojego apostoła przemie­niłeś [...] bolszewików w Sza­nownych Milionerów"). Za­czynają marsz przez miasto. Są wśród artystów, kloszardów, tajniaków, napotykają wolne media i mafię...

Nie jest to sztuka o Rosji i Rosjanach - zastrzega au­tor. Ludzie i problemy odbi­jają się w naszej rzeczywi­stości. Są tu nasze pytania "jak poradzić sobie z histo­rią, z wolnością, własnym ży­ciem. I dokąd to wszystko zmierza?"

"Sen pluskwy" ma w swej literackiej formie coś z "Operetki" Gombrowicza, a to jesz­cze jeden argument za tym, że wyobraźnia i doświadcze­nie Mistrza Dejmka może mu wybornie służyć. Początek sezonu zapowiada się arcyciekawie (na wszelki wypa­dek odpukuję w niemalowa­ne...).

W obsadzie oprócz akto­rów Teatru Nowego znajdą się goście - m.in. Wacław i Le­sław Janiccy znani z zespo­łu Kantora, zagra też Anita Sokołowska, którą telewidzo­wie oglądali w serialu "Trę­dowata". Scenografię przy­gotowuje Jacek Ukleja, mu­zykę Marek Wilczyński, a ruch sceniczny Janina Niesobska.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji