Artykuły

Eurypides: Andromacha

"Andromacha" nawiązuje do wątków mitologicznych i Ho­merowej "Iliady". Kreśli jak­by dalsze losy niektórych bo­haterów tej wielkiej epopei. Minęły oto już lata od upad­ku Troi. Andromacha, kochana i kochająca żona słynnego z męstwa Hektora, jest teraz branką Neoptolema (syna Achillesa - zabójcy jej mę­ża), a także matką jego dziecka. Opłakuje w dalekiej Helladzie swoją świetną prze­szłość, Troję i swój dzisiej­szy okrutny los. Ale oto za­wisło nad nią i jej synem nowe nieszczęście. Nowo po­ślubiona Neoptolemowi żona, córka króla Sparty Menelaosa, dąży do zguby Andromachy i jej syna. Andromacha ukrywa swoje dziecko, a sama chroni się w świątyni bogini Tetydy. Ale wszystkie jej starania nie zdały się na nic, odkryto bowiem miejsce po­bytu dziecka. Prześladowcy stawiają Andromachę wobec konieczności wyboru: albo dobrowolnie opuści świątynię dającą jej według starych zwyczajów azyl i wyda się w ręce wrogów, albo jej dziec­ko poniesie śmierć. Równole­gle z tragedią Andromachy rogrywają się losy innych osób. Eurypides - jeden z naj­większych, obok Ajschylosa i Sofoklesa, twórców antyczne­go teatru - poprowadził bowiem całą sprawę wielowąt­kowo, ukazując dramatyczny splot ludzkich namiętności i dążeń, walkę różnych sił, mię­dzy którymi rozgrywa się ży­cie bohaterów. Tak jak i w innych swoich tragediach, i w tej interesował się przede wszystkim sprawami i prze­życiami ludzi. Ich nieszczęścia nie wynikały - według Eurypidesa - z naruszenia boskiego porządku rzeczy, pogwałcenia boskich spraw, ale były warunkowane przez układ "ziemskich" sił, przez ludzkie namiętności i pragnienia. Eurypides burzył nie tylko reguły klasycznej tra­gedii, zasadę trzech jedności, ale i świat wyobrażeń swo­ich współczesnych.

"Andromachę" poznamy w nowym przekładzie Stanisła­wa Hebanowskiego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji