Artykuły

Warszawa. Powstała Fundacja im. Zygmunta Hübnera

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera rozpoczyna działalność i ustanawia nagrodę "Człowieka Teatru".

W styczniu 2014 roku mija 25 lat od śmierci Zygmunta Hübnera - jednego z najwybitniejszych twórców teatru polskiego II połowy XX wieku, mistrza w tworzeniu teatru, który pełnił społeczną i obywatelską misję, budował wspólnotę zespołu, szanował publiczność i dbał o najwyższej jakości profesjonalizm.

Grono współpracowników i uczniów Zygmunta Hübnera, razem z Nim i pod Jego kierunkiem współtworzących niegdyś Teatr łączący odpowiedzialne myślenie ze społecznym działaniem, powołało Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej Jego imienia, aby - wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej, oraz pisarskiej idee Patrona - przypominać i propagować.

Fundację tworzą: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Huebner - Wojciechowska (fundatorka), Krystyna Janda, Jan Buchwald, Piotr Cieślak, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Jarosław Kilian, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski.

Założyciele Fundacji są przekonani, że pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi - dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

I EDYCJA NAGRODY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA "CZŁOWIEK TEATRU".

Fundacja ustanowiła Nagrodę im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru", aby:

po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana będzie corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera i uroczyście wręczana w dniu urodzin jej Patrona w końcu marca.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne. Członkami Kapituły Nagrody są członkowie Rady Fundacji oraz, poczynając od II edycji, laureaci z lat ubiegłych.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do I edycji Nagrody do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Szczegóły na stronie www.fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji