Artykuły

Esther, jej królowa i geniusz

Autorka będzie obecna na pre­mierze swego dzieła. Vilar z zawodu jest lekarką, a poza dramatopisarstwem zajmuje się jeszcze pisaniem prac filozoficzno-etyczno-socjolo­gicznych. Urodziła się w 1935 roku, w rodzinie niemieckich emigrantów w Buenos Aires. Po studiach w Eu­ropie i kilku przeprowadzkach

(Francja, Szwajcaria, Wielka Bryta­nia) osiadła w Hiszpanii, w Barcelo­nie.

Ester pisze tylko po niemiecku. Na jej koncie znajdziemy m.in. "Płeć poligamiczną" i "Tresowanego mężczyznę". Zarzuty feministek odpar­ła "Tresowaną kobietą". Vilar naj­większą sensację wywołała przed blisko dwudziestu laty, kiedy to opu­blikowała sztukę pt. "Amerykańska papieżyca": jej akcja dzieje się w 2014 roku, gdy papieżem wybrana zostaje kobieta.

Akcja "Królowej i Szekspira" to­czy się podczas jednego wieczoru i jednej nocy 1603 roku, na zamku Richmond, gdzie właśnie przebywa Elżbieta I, królowa Anglii. Tej oto nocy królowa zamierza połknąć tru­ciznę. Jednak zanim to nastąpi, za­prasza kilka ważnych osób, by były świadkami tej szczególnej chwili...

Przede wszystkim pragnie wi­dzieć siostrzeńca i następcę tronu, infantylnego króla Szkocji Jakuba VI, spragnioną scenicznej sławy La­dy Southwell, arcybiskupa Whitgifta, którego zbulwersuje opowieścia­mi dotyczącymi jej życia erotyczne­go oraz niewiarą.

Wreszcie Elżbieta chce widzieć Williama Szekspira - cenionego dra­maturga, którego wszystkie sztuki oglądała zasiadając, niejednokrotnie w przebraniu, na widowni Teatru Globe. Szekspir przybywa wystra­szony, przygarbiony, w przemoczo­nym ubraniu. A królowa cieszy się, że zna na pamięć fragmenty jego dramatów i chętnie rozmawia o nich. Ale...

Elżbieta nie wierzy w nieśmier­telność duszy, wierzy w nieśmiertel­ność dzieła stradfordczyka. Dla nie­go po raz ostatni włoży królewskie stroje, by objawić się w całym dosto­jeństwie majestatu.

Spektakl, którego premiera odbędzie się w najbliższą sobotę 18 marca o godz. 19, wyreżyserowała Grażyna Dyląg. Kostiumy zaprojek­towała Elżbieta Terlikowska, a w roli królowej Elżbiety wystąpi go­ścinnie Iwona Bielska. Szekspira za­gra Mariusz Saniternik.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji