Artykuły

Cztery kobiety i Szekspir

Grażyna Dyląg po 20 latach nie­obecności w Polsce reżyseruje w łódzkim Teatrze Nowym sztukę współczesnej dramatopisarki Ester Vilar "Królowa i Szekspir". To dramat o inscenizowaniu własnej śmierci przez Elżbietę I. Królowa rozumie, że sztuka jest ponad władzą i że Szekspir znalazł lepszy sposób na upływ czasu niż ona. Vilar, która nieraz dopro­wadzała do furii skrajne feministki, ukazuje umierającą monarchinię jako prekursorkę przyszłych emancypan­tek. Droga Grażyny Dyląg do wysta­wienia tej sztuki w Łodzi wiodła przez wiele krajów i europejskich stolic. Wszystko zaczęło się w połowie lat 70., gdy Andrzej Żuławski szukał aktorki do swojej słynnej produkcji "Na srebrnym globie". Konkurencja była ogromna, o dwie kobiece role wal­czyły dziesiątki aktorek, nie tylko z Polski. Grażyna Dyląg wygrała wspól­nie z Ewą Bielską, która miała wy­stąpić w drugiej części filmu. Nie wie­działy wtedy, że w roku 2000 spot­kają się na scenie łódzkiego teatru w odmiennych rolach; Ewa Bielska gra w sztuce królową. Produkcję filmu wstrzymano, a Grażyna, już jako ak­torka o sporym dorobku, po wpro­wadzeniu stanu wojennego została na Zachodzie. Występowała jako model­ka, zagrała kilka ról w filmach amery­kańskich i europejskich. W końcu zno­wu spotkała się z Żuławskim, już bardziej szczęśliwie, w jego francu­skim filmie "Niebieska nuta". Chciała jednak zostać reżyserem i dopięła swego. Nie spodziewała się tak szybkiego suk­cesu. Reżyserowała na licznych sce­nach Europy, wykładała w szkołach teatralnych i jako najmłodsza osoba w historii niemieckich uczelni otrzy­mała profesurę C 4, najwyższy stopień naukowy w tym kraju. W 1991 roku wyjechała do Wiednia, gdzie obecnie mieszka. Na tamtejszym uniwersyte­cie uczy aktorstwa i reżyserii m.in. ze swoim przyjacielem Klausem Marią Brandauerem. To dzięki niemu pozna­ła Ester Vilar. Gdy pisarka obejrza­ła spektakle Grażyny, powiedziała: Mam wrażenie, że to pani powinna reżyserować odtąd moje sztuki. Łódz­ki spektakl jest już kolejnym owocem tej współpracy.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji