Artykuły

Życie w bananowej republice

Kolejna odsłona duetu Paweł Demirski - Monika Strzępka już dziś w Teatrze Polskim. Po­dział ról jak zawsze: on napi­sał - ona reżyseruje. Czego mo­żemy się spodziewać po "Śmierci po­datnika"? Spoglądając na ich poprzed­nie produkcje - wałbrzyski "Był sobie Polak Polak Polak i diabeł" czy "Dzia­dy. Ekshumację" (także w Teatrze Pol­skim we Wrocławiu), możemy oczeki­wać, że tekst będzie ostro punktować polską rzeczywistość, a konwencja spektaklu daleka będzie od realizmu. Tym razem Demirski i Strzępka zabiorą nas w ironiczną rzeczywistość Republiki Bananera Fisco del Paraiso. Jak możemy przeczytać na stro­nie internetowej spektaklu - jej spo­łeczeństwo jest "w sobie zakochane i świata poza społeczeństwem nie wi­dzi". Składają się na nie znajdujący się w stanie bezustannej migracji: dy­sydenci, więźniowie, mężowie stanu, playboye, posierpniowcy czy przed­siębiorcy. A to dopiero początek tej osobliwej wyliczanki. W republice bananowej prężnie rozwija się gospo­darka oparta na eksporcie bananów (co nie przeszkadza jej być także lide­rem w imporcie tych owoców). Nie zawsze jednak republika była pań­stwem dobrobytu. Od burzących po­rządek zasad wolności religijnej oraz przestrzegania praw człowieka i oby­watela wyzwolił ją El Presidente. I tak można by mnożyć absurdy tego pań­stwa, których nie sposób nie skoja­rzyć z polskimi. I to nie tylko ze wzglę­du na obecność pezetpeerowców czy elementów JP2, ale także powracają­cy wątek zaciągania kredytów. Ru­chomy baner na stronie internetowej informuje nas, że dzień premiery - 7 grudnia - to uroczyste obchody święta brania kredytów.

Demirski - dramaturg o niesamo­witym refleksie w komentowaniu i przetwarzaniu polskiej rzeczywi­stości, w swojej farsie komentuje m.in. nasze realia polityczne i eko­nomiczne. W odrealnionej przestrze­ni scenicznej ulepionej z najróżniej­szych elementów popkultury: auto­matu z gazowanymi napojami, prze­nośnej toalety czy plastikowych drzew palmowych, bohaterowie: Wędkarz, Superbohater czy tytuło­wy Podatnik, omawiają najróżniej­sze kwestie ich skomplikowanej rze­czywistości, w tym dziurę ozonową. Na scenie zobaczymy m.in.: Mariana Czerskiego, Marcina Czarnika, Adama Cywkę czy Michała Opaliń­skiego.

Inną zbliżającą się premierą jest "Momo" w reżyserii Beaty Pejcz. Lalkarskie przedstawienie dla dzieci zre­alizowali studenci czwartego roku wro­cławskiej PWST. To opowieść o tajem­niczej dziewczynce, dzięki której lu­dzie stają się lepsi.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji